Forside
legekontor

ID og eSignatur

for sikker elektronisk utveksling av meldinger mellom primærhelsetjenesten og NAV

Primærhelsetjenesten

Elektronisk meldingsutveksling er et viktig samhandlingsverktøy i helsesektoren. Bedre samhandling gir bedre kvalitet til pasientene og store samfunnsbesparelser. I primærhelsetjenesten er mange meldingstyper nå digitalisert ved hjelp av Buypass-løsninger. De elektroniske løsningene er til beste for pasientene og de ansatte i primærhelsetjenesten.

Som leverandør av elektronisk ID og esignatur har Buypass bidratt til den viktige overgangen fra papir til reell elektronisk samhandling i primærhelsetjenesten. Med elektronisk signering og kryptering av meldinger går viktig informasjon som sykemeldinger, legeattester, epikriser og henvisninger nå elektronisk. Dette gir både økt presisjonsnivå og tidsbesparelse i hvert enkelt meldingsforløp. Overgangen til e-resept, hvor Buypass har vært partner fra pilotering til nasjonal implementering, gir økt sikkerhet, samt betydelige besparelser og effektiviseringsgevinster for brukere i alle ledd.

Løsninger til primærhelsetjensten

Buypass leverer ID- og esignaturløsninger til primærhelsetjenesten (fastleger, legekontorer, fysioterapeuter, psykologer, tannleger, m.fl.).  Løsningene leveres primært i samarbeid med EPJ-leverandører og/eller EDI/kommunikasjon-leverandører og benyttes blant annet for sikker utveksling av legeattester, sykemeldinger, oppgjørsmeldinger og eResepter mellom primærhelsetjenesten og Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), samt Helsedirektoratet.

Eksempler på leverandører som har tilrettelagt for Buypass sin løsning er CompuGroup Medical, Infodoc, MediLink Software,  Extensor, Programvareforlaget, Helse IT, Communicate og Opus Systemer, Aspit, WTW, Orthodontis og Nextsys.

Vårt nettsted benytter informasjonskapsler (cookies). Dette gir oss nyttig informasjon om bruk av vårt nettsted for å kunne forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse. Ved å bruke våre nettsider godtar du bruk av cookies. Les mer om informasjonskapsler