Hjelp Smartkort

Utlevering av smartkort til utland

Vi sender smartkortet til den adressen du har registrert ved bestilling. Har du en utenlandsk adresse vil du motta smartkort og brev med PIN/PUK-koder til denne adressen.

Smartkortet er midlertidig sperret inntil du har foretatt en legitimasjonskontroll. Dette kan du gjøre hos en av følgende instanser:

  • Ambassade
  • Konsulat
  • Notar (Notarius Publicus)
  • Politi

Instansen må ta kopi av gyldig legitimasjon og godkjenne kopien med stempel, dato og signatur.

For å fullføre legitimasjonsprosessen må du sende den originale godkjente legitimasjonskontrollen til oss:

Buypass AS
Postboks 639
N-2810 GJØVIK
NORWAY

Når vi har mottatt denne vil vi aktivere smartkortet ditt og du kan ta det i bruk.