Hjelp Smartkort

Utlevering av smartkort til utland

** Vi må dessverre midlertidig stenge for utsendelse av ID på smartkort til utenlandske adresser. Dette er en umiddelbar konsekvens av korona-pandemien. ** Les mer om hvorfor her

Vi sender smartkortet til den adressen du har registrert ved bestilling. Har du en utenlandsk adresse vil du motta smartkort og brev med PIN/PUK-koder til denne adressen.

Smartkortet er midlertidig sperret inntil du har foretatt en legitimasjonskontroll. Dette kan du gjøre hos en av følgende instanser:

  • Ambassade
  • Konsulat
  • Notar (Notarius Publicus)

Instansen må ta kopi av gyldig legitimasjon og godkjenne kopien med stempel, dato og signatur.

For å fullføre legitimasjonsprosessen må du sende den originale godkjente legitimasjonskontrollen til oss:

Buypass AS
Postboks 639
N-2810 GJØVIK
NORWAY

Når vi har mottatt og godkjent denne vil vi aktivere smartkortet ditt og du kan ta det i bruk