Hjelp

Endre PIN-kode

 • Privat
  1. Sett smartkortet i kortleseren

  2. Gå til Buypass minibank

  3. Velg Smartkort og logg inn

  4. Velg Administrasjon av smartkort > PIN-kodefunksjoner

  5. Velg Endre PIN-kode

  6. Tast inn gjeldene PIN

  7. Angi ny PIN-kode

  8. Trykk Bekreft
 • Jeg bruker Helsenett sammen med NetID
  1. Sett smartkortet i kortleseren

  2. Klikk på Start-menyen på din jobbmaskin, velg Alle programmer

  3. Velg mappen NetID

  4. Start programmet Administrasjon

  5. Trykk på navnet ditt helt øverst og velg Endre sikkerthetskode (BID PIN)
 • Jeg bruker Helsenett sammen med Buypass Access
  1. Sett smartkortet i kortleseren

  2. Klikk på Start-menyen på din jobbmaskin, velg Alle programmer

  3. Velg mappen Buypass Access

  4. Start programmet Administrasjon

  5. Trykk på navnet ditt helt øverst og velg Endre sikkerthetskoden (BID PIN)