Hvordan bruke smartkort første gang? | Buypass AS
hjelp

Hvordan bruke smartkort første gang?

Når du mottar smartkortet er det klart til bruk. Sett kortet i kortleseren og tast inn PIN-koden.