Hjelp Smartkort

Oppgradere smartkort til sikkerhetsnivå 4 (PKI)

Har du kjøpt smartkortet ditt via web trenger du ikke oppgradere det. Da har du allerede en elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå (PKI) som du kan bruke på alle Buypass brukersteder.

Smartkort som er anskaffet via arbeidsgiver, Norsk Tipping spillerkort e.l. må oppgraderes med elektronisk ID (PKI) for å kunne brukes på alle brukersteder. Lær mer om oppgradering av smartkort til Buypass ID på høyeste sikkerhetsnivå eller start oppgradering av smartkortet ditt med Buypass Activate (krever kortleser og Java).