Hjelp Smartkort

Blokkert eller glemt PIN-kode

Avblokkering av PIN-kode på smartkort kan gjøres i vår selvbetjeningsløsning eller med PUK-kode. I selvbetjening kan du sette ny PIN kode ved hjelp av Buypass ID i mobil eller Bank ID.

 1. Sett det blokkerte smartkortet i kortleseren og gå til Selvbetjening.
 2. Velg ønsket identifiseringsmetode og følg anvisning.

Selvbetjening krever installasjon av Javafri for å kunne kommunisere med kortet.

Dersom du ikke har tilgang til en Buypass ID eller Bank ID kan du avblokkere kortet med en PUK-kode. Denne mottok du sammen med PIN-koden. Mangler du den kan du bestille ny PUK-kode til Buypass smartkort her.

Hvordan du avblokkerer med PUK-kode, avhenger av hvordan du fikk kortet:

 • Privat
  1. Sett smartkortet i kortleseren
    
  2. Gå til Buypass minibank > Avblokkere PIN-kode
    
  3. Tast inn PUK-koden (8 siffer) fra PIN/PUK-kode brevet du har mottatt
    
  4. Angi ny PIN-kode
    
  5. Trykk Bekreft

   

 • Bruker Helsenett sammen med NetID
  1. Sett smartkortet i kortleseren
    
  2. Gå på Start-menyen på jobbmaskinen din, velg Alle programmer
    
  3. Velg mappen NetID
    
  4. Start programmet Administrasjon
    
  5. Trykk på navnet ditt helt øverst og velg Lås opp sikkerthetskoden
    
  6. Velg Lås opp med opplåsningskoden
    
  7. Tast inn PUK-kode og angi ny PIN-kode

   

 • Bruker Helsenett sammen med Buypass Access
  1. Sett smartkortet i kortleser
    
  2. Gå på Start-menyen på jobbmaskinen din, velg Alle programmer
    
  3. Velg mappen Buypass Access
    
  4. Start programmet Administrasjon
    
  5. Velg Aktivitet fra verktøylinje
    
  6. Trykk Lås opp sikkerhetskoden og velg (BEID)
    
  7. Velg Lås opp med opplåsningskode
    
  8. Tast PUK-kode og angi ny PIN-kode

   

 • Jeg har mottatt smartkortet på jobben og har spørsmål

  Ta kontakt med dem du fikk kortet av. De vil hjelpe deg med det du trenger for å komme i gang!