Hjelp Smartkort

Mangler PIN/PUK-koder

Når du har bestilt smartkort (og kortleser) mottar du to separate forsendelser:

  • Smartkort
  • PIN/PUK-koder (og kortleser, dersom du har bestilt det)

Grunnet sikkerhet sendes smartkortet separat.

Bestill ny PUK-kode i vår nettminibank.

Kontakt Kundeservice dersom du ikke har mottatt forsendelsene.