Hjelp

Blokkert PIN-kode

Taster du feil PIN-kode mer enn 3 ganger, vil PIN-koden i appen bli blokkert, og du må opprette ny PIN-kode for å kunne bruke appen igjen.

Åpne  Buypass ID og betaling app / Buypass ID i mobil. Du får beskjed i appen om at profilen er låst. Klikk på "Opprett ny PIN-kode"

Du trenger Bank ID eller Bank ID i mobil for å verifisere din identitet. Følg anvisningen på skjermen.

Kontakt Buypass Kundeservice dersom du ikke har mulighet til å bruke Bank ID.