Viktig informasjon dersom du skal bestille Buypass Smartkort til utenlandsk adresse

Vi gjenåpner nå midlertidig for utsendelse av Buypass ID på smartkort til utenlandske adresser.

Polski? Ważne informacje dla osób, które zamawiają Inteligentną Kartę Buypass na zagraniczny adres

Før du legger inn bestilling må du imidlertid sørge for at følgende forutsetninger er på plass:

  1. Landet du ønsker smartkortet levert til mottar rekommandert post fra Norge nå under korona-pandemien.
  2. Du har et gyldig legitimasjonsdokument og at en godkjent instans i landet du oppholder deg i har mulighet til å ta en bekreftet kopi av din legitimasjon i henhold til våre retningslinjer i forbindelse med vår legitimasjonskontroll

MERK! Buypass refunderer ikke kjøp av smartkort dersom ikke nevnte forutsetninger er fulgt.

Buypass kan ikke garantere for leveringstider til adresser utenfor Norge.

Vi har mottatt beskjed fra ulike nasjonale posttjenester der de informerer om at de stenger for inngående post fra andre land som følge av korona-pandemien. Stenging av ambassader, konsulat og Notarius Publicus gjør også at det ikke er mulig å gjennomføre pålagt / nødvendige legitimasjonskontroller. Basert på dette ber vi om nevnte forutsetninger følges i forkant av bestillingen.

Vi oppfordrer deg som er på vei ut av Norge med behov for elektronisk ID å bestille Buypass ID på smartkort til din norske adresse, og hente ut ID med personlig oppmøte på Posten FØR utreise.