Viktig informasjon dersom du skal bestille Buypass Smartkort til utenlandsk adresse

Vi sperrer midlertidig for utsendelse av ID på smartkort til utenlandske adresser. Utsendelse til adresser i Norge er ikke berørt.

Dette er en umiddelbar konsekvens av korona-pandemien, og årsaken er følgende:

Vi har mottatt beskjed fra ulike nasjonale posttjenester der de informerer om at de stenger for inngående post fra andre land. Stenging av ambassader, konsulat og Notarius Publicus gjør også at det ikke er mulig å gjennomføre pålagt / nødvendige legitimasjonskontroller. Basert på dette, kan vi derfor ikke utstede og sende  Buypass ID på smartkort til utenlandske adresser inntil videre.

Vi ser at dette vil skape særdeles utfordrende situasjoner for alle berørte parter, og er i dialog med offentlige tjenesteytere med digitale tjenester for å finne gode trygge løsninger.

Vi oppfordrer deg som er på vei ut av Norge med behov for elektronisk ID å bestille Buypass ID på smartkort til din norske adresse, og hente ut ID med personlig oppmøte på Posten FØR utreise.