Gå rett til innhold
Til Ressurser

Du snakker - hvem lytter? Sikre Skype på en god måte!

Tradisjonelt har konferanser vært møtepunkter hvor deltagere har sittet sammen og kommunisert i samme lokaler. Systemer som Skype for Business (tidligere kjent som Lync), har endret dette gjennom å tilrettelegge for elektroniske møter som benytter Internett-teknologi.

15.03.2018

du-snakker-hvem-lytter

Moderne kommunikasjon

Verktøy som videokonferanse, chat og skjermdeling har gjort at kommunikasjon nå kan skje med større fleksibilitet - og langt billigere enn tidligere. Faktisk så har elektroniske konferanser endret hvordan vi jobber ved å senke barrierene for kommunikasjon innad og mellom bedrifter.

Gjennom videokonferanser diskuteres saker og problemer løses gjennom muntlig kommunikasjon i stedet for f eks e-postutveksling - og arbeidet med tidkrevende utarbeidelse av skriftlig dokumentasjon reduseres kraftig. Chat-teknologi forenkler ad hoc forespørsler og gir mulighet for raske svar - ikke bare mellom personer, men også på gruppenivå. Gruppe-chat har blitt en vanlig og hensiktsmessig praktisk måte i DEVOPS prosesser. Videokonferanser fungerer effektivt på tvers av geografiske lokasjoner. Nearshoring- og outsourcingsprosjekter kan med minimale investeringer organiseres og gjøres mer forutsigbar og effektiv gjennom LEAN-prosesser i stedet for gjennom byråkratiske leveranseprosjekter.

SAN-Sertifikater for sikring av bedriftsinformasjon

Når Skype for Business benyttes på tvers av organisasjonsgrenser, blir sikkerhet viktig å håndtere på en god måte. Du vet kanskje allerede at SSL er påkrevet for alle Skype for Business installasjoner. SSL brukes for å sikre kommunikasjonen mellom serverne, så vel som fra klienter til servere ved pålogging. Det er vanlig å benytte en type SSL-sertifikat som kalles SAN-sertifikat (ofte benevnt multidomenesertifikat) siden en Skype for Business konfigurasjon består av flere servere. For ordens skyld, SAN er et akronym for Subject Alternative Name.

Selv om domenevaliderte sertifikater kan benyttes for Skype for Business, anbefaler Buypass SSL Business sertifikater som er et Organisasjonenvalidert sertifikat. Ved å bruke et Organisasjonsvalidert sertifikat vil informasjon om organisasjonen bli inkludert i SSL-sertifikatet. Brukere kan dermed verifisere identiteten til de som hun kommuniserer med. Buypass SSL-sertifikater tilfredsstiller alle viktige krav til Skype for Business, herunder (1) EKU (Enhanced Key Usage) for autentisering av tjenere, (2) CRL Distribution Point, (3) SHA256 hash-algoritme, og (4) 2048 bits RSA -nøkkel.

Kjøp ditt SSL sertifikat fra Buypass

Buypass har lang erfaring med utstedelse av sertifikater internasjonalt. Selskapet er i dag den eneste kvalifiserte utsteder av SSL-sertifikater i Skandinavia. Vi følger bransjens beste praksis for våre sertifikater, inkludert algoritmer, nøkkellengde og sikkerhet knyttet til validering og utstedelse. Vi følger tett opp europeisk lovgivning, og er sertifisert CA i henhold til europeiske standarder (ETSI). Buypass er representert i CA / Browser forum.