Gå rett til innhold
Til Ressurser

Kortere levetid på TLS/SSL-sertifikater

Fra og med september i år innfører Apple et strengere regime for levetid på TLS/SSL-sertifikater. Det betyr at Buypass TLS/SSL-sertifikater utstedt fra 1. september 2020 maksimalt vil ha en levetid på 13 måneder (398 dager). 2-års sertifikater bestilt og utstedt før 1. september vil være gyldig i 2 år.

10.03.2020
Kravet fra Apple kommer ikke overraskende, og vi forventer at de andre nettleser-leverandørene ser på tilsvarende tiltak. Kortere levetid på TLS/SSL-sertifikater skyldes en sterkere fokus på sikkerhet i bransjen, og vil bidra til raskere utskifting av utdatert teknologi (f.eks. svake algoritmer) og mer korrekt informasjon i sertifikatene.

Som utsteder av TLS/SSL-sertifikater tilpasser vi oss kravet, på lik linje med andre sertifikatutstedere (CA-er), og reduserer levetiden på våre TLS/SSL-sertifikater utstedt fra 1. speptember 2020 til maksimalt 13 måneder.

Frem til september kan du kjøpe sertifikat med 2 års levetid

Endringen har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at du fortsatt har mulighet til å bestille sertifikater med 2 års levetid. Vær oppmerksom på at sertifikater med 2 års levetid må være bestilt OG utstedt fra Buypass før 1. september 2020. Det er derfor svært viktig at en slik bestilling gjøres i god tid. Siste frist for bestilling er 24. august.

Virksomhetssertifikater er ikke berørt

Kravet fra Apple berører TLS/SSL-sertifikater, inkludert Qualified Website Authentication Certificate (QWAC/PSD2). Virksomhetssertifikater og kvalifiserte sertifikater for eSegl er ikke berørt av kravet fra Apple.

Livsløpstjenester og automatisering

Vi forstår at kravet vil påvirke dere som brukere og administratorer i forhold til hyppigere utskifting av sertifikater. For oss blir automatisering et viktig stikkord for å gjøre fremtidig sertifikathåndtering enklere. Vi planlegger også flere endringer i tjenester for bestilling og livsløpshåndtering av våre TLS/SSL-sertifikater.

Les mer på Mozilla Security Blog.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Du finner mer informasjon om Buypass TLS/SSL-sertifikater på www.buypass.no/ssl.