Til Ressurser

Sikre din merkevare på Internett

Corporate Identity knyttes gjerne til logoer, visuelle uttrykk og fysiske artefakter som emballasje og interiør.

12.04.2018

Digital merkevare på internett

Kundereiser blir stadig oftere omnikanale med møtepunkter i både fysiske og digitale kanaler. På Internett er det enkelt å kopiere og forfalske nettsider. Med enkle grep kan nettyver lure dine kunder i god tro til sider hvor personlig informasjon og betalingskortdetaljer stjeles - og senere kan misbrukes. Et viktig spørsmål blir derfor: Hvordan kan du fra et sikkerhetsmessig synspunkt etablere en virksomhetsidentifikasjon på Internettet for enkelt å gjøre kundene trygge på at de er på din nettside, og ikke en ondsinnet eller falsk nettside (phishing)?

I en rapport publisert i Computerworld i 2017 kom det frem at 40% prosent av initierte kjøp på Internett avbrytes på grunn av sikkerhetsbekymringer. Rapportene peker på at for å vinne kundenes tillit og derigjennom øke konverteringsfrekvensen, må du ta sikkerhet på alvor og gi dine kunder synlige bevis på dette. Vi kaller det å sikre merkevaren på Internett. SSL-sertifikater er i dag den eneste tekniske tillitsløsningen du kan benytte som sikrer at dine kunder skal kunne forstå at de er på rett nettsted.

SSL sertifikat er en viktig del av din identitet

Det er viktig at din kunde kan skaffe seg denne tilliten uten å være en teknisk ekspert. Og her kommer det springende punktet. Det finnes flere SSL-produkter i markedet, noen endog gratis. For en vanlig sluttbruker er det ikke rett frem å skille mellom disse produktene. Mangfoldet gjenspeiles i ulike tillitsnivåer. Det utføres med andre ord ulike valideringsprosesser før et SSL-sertifikat leveres ut til den som har bestilt sertifikatet - litt på samme måte som utstedelse førerkort av ulike klasser.

Én utsteder av gratis SSL-sertifikater har så langt produsert mer enn 15000 sertifikater til domener med “paypal” i domenenavnet - dvs til nettsteder som ikke har noen relasjon til den anerkjente betalingsleverandøren Paypal. Dette kalles Phishingsider – og viser hvor viktig det er for seriøse aktører på internett å kunne skape nødvendig trygghet for sine kunder ved å vise – på en enkel og standardisert måte – virksomhetens rette identitet. Dette gjøres ved å benytte et SSL-sertifikat på høyeste tillitsnivå der den mest sikre valideringsprosessen er lagt til grunn – og dette sertifikatet vises i nettlesere ved et grønt adressefelt samt at virksomhetens navn står i adressefeltet bak hengelåsen

Din digitale merkevare trenger et EV SSL-sertifikat

Når kundens tillit er avgjørende – noe den ofte er - anbefaler altså Buypass alle virksomheter å benytte et EV SSL-sertifikat for å sikre merkevaren på internett samt å bevise ektheten av nettstedet. Buypass garanterer at alle krav i hht valideringprosessen (Extended Validation) er utført og bekrefter at SSL-sertifikat bl a er utstedt til riktig juridisk enhet. Alle nettlesere bekrefter disse sertifikatene ved å sette firmanavnet og landkode i nettleserens adressefelt. Dette gir brukerne et intuitivt visuelt bevis på bedriftens identitet. Som et ekstra gode vil EV SSL-sertifikater styrke ditt nettsted med forbedret SEO. Søkemotorene gir ekstra ‘rangeringspoeng’ til nettsteder som er sikret med EV SSL-sertifikater. I de tilfeller hvor konverteringsraten øker vil også mer trafikk indirekte gi høyere rangering.

Buypass har lang erfaring med utstedelse av sertifikater internasjonalt. Selskapet er i dag den eneste kvalifiserte utsteder av SSL-sertifikater i Skandinavia. Vi følger bransjens beste praksis for våre sertifikater, inkludert algoritmer, nøkkellengde og sikkerhet knyttet til validering og utstedelse. Vi følger tett opp europeisk lovgivning, og er sertifisert CA i henhold til europeiske standarder (ETSI). Buypass er representert i CA / Browser forum.