BCP - sentral katalogtjeneste for digitale sertifikater

Business Certificate Publisher (BCP) er en sentral oppslagstjeneste for sertifikater, utviklet av Buypass med flere i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

BCP skal dekke offentlige og private virksomheters behov for sikker meldingsutveksling, og er en viktig tjeneste for å sikre og forenkle kryptering i mange-til-mange kommunikasjon.

Hva trenger du?

Alle virksomheter som skal motta krypterte meldinger må benytte et virksomhetssertifikat. Buypass Standard Virksomhetssertifikat brukes for dette formålet.

Test-sertifikat - kr 2250,-
Standard virksomhetssertifikat - kr 4500,-

Bestilling og registrering

Enklere nøkkelutveksling for krypteringsformål

Med bruk av BCP kan en avsender sikkert og effektivt hente (krypterings)sertifikater til alle mottaker som har registrert sine sertifikater i BCP. Alternativet er at hver avsender må sitte med en oversikt over sertifikater til alle mottakere de kan tenkes å sende en kryptert melding til – dette skalerer dårlig.

BCP kan håndtere forskjellige sertifikater for ulike prosesser og formål. En virksomhet kan for eksempel registrere ett sertifikat for kryptering av betalingsoppdrag og ett annet sertifikat for kryptering av faktura. En avsender må både vite hvem som er mottaker og hvilke sertifikater som er registrert for prosessen der den krypterte meldingen skal brukes. Difi har allerede definert et sett med prosesser for offentlig sektor.

De første til å ta i bruk BCP er leverandører av ERP-systemer, og virksomheter som utveksler EHF meldinger med PEPPOL som infrastrukur.

Eksempler på prosesser hvor BCP kan brukes:

  • Sikker overføring av ISO 20022 betalingsfiler
  • Sikker internbank kommunikasjon
  • Kryptert EHF faktura og kreditnota, ordre, katalog og andre typer EHF meldinger som utveksles.

Ønsker du mer informasjon om BCP og sertifikater?

Kontakt oss gjerne via skjema nedenfor.