BCP - sentral katalogtjeneste for digitale sertifikater forenkler kryptering

Business Certificate Publisher (BCP) er en sentral oppslagstjeneste for sertifikater, utviklet av Buypass med flere i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

BCP skal dekke offentlige og private virksomheters behov for sikker meldingsutveksling, og er en viktig tjeneste for å sikre og forenkle kryptering i mange-til-mange kommunikasjon.

Du trenger et virksomhetssertifikat for å komme i gang

Alle virksomheter som skal motta krypterte meldinger må benytte et virksomhetssertifikat. Buypass Standard Virksomhetssertifikat brukes for dette formålet.

Test-sertifikat - kr 2250,-
Standard virksomhetssertifikat - kr 4500,-

Bestilling og registrering

 • BCP for BITS/Interbank - prosess for registrering

  Slik tar du i bruk Buypass BCP i for Interbank (gjelder også Enhanced Peppol):

   

  1. Bestille Testsertifikat og/eller Standard virksomhetssertifikat.
   Se oversikt over sertifikater
  2. Når sertifikatet er mottatt, må sertifikatet registreres i BCP.
   Registrer sertifikat her.
 • BCP for DSOP - prosess for registrering

  Registrering av sertifikater som benyttes i forbindelse med EHF e-Government/DSOP. Vi støtter ICD=0192 og ICD=9908.

  1. Bestille Testsertifikat og/eller Standard virksomhetssertifikat.
   Se oversikt over sertifikater
  2. Når sertifikatet er mottatt, må sertifikatet registreres i BCP.
   Registrer sertifikat her.
 • BCP for Payment - prosess for registrering

  Registrering av sertifikater som skal benyttes i forbindelse med Payment (ePEPPOL).
  Vi støtter ICD=9908 og ICD=0192.

  1. Bestille Testsertifikat og/eller Standard virksomhetssertifikat.
   Se oversikt over sertifikater
  2. Når sertifikatet er mottatt, må sertifikatet registreres i BCP.
   Registrer sertifikat her.

   

Enklere nøkkelutveksling for krypteringsformål

Med bruk av BCP kan en avsender sikkert og effektivt hente (krypterings)sertifikater til alle mottaker som har registrert sine sertifikater i BCP. Alternativet er at hver avsender må sitte med en oversikt over sertifikater til alle mottakere de kan tenkes å sende en kryptert melding til – dette skalerer dårlig.

BCP kan håndtere forskjellige sertifikater for ulike prosesser og formål. En virksomhet kan for eksempel registrere ett sertifikat for kryptering av betalingsoppdrag og ett annet sertifikat for kryptering av faktura. En avsender må både vite hvem som er mottaker og hvilke sertifikater som er registrert for prosessen der den krypterte meldingen skal brukes. Difi har allerede definert et sett med prosesser for offentlig sektor.

De første til å ta i bruk BCP er leverandører av ERP-systemer, og virksomheter som utveksler EHF meldinger med PEPPOL som infrastrukur.

Eksempler på prosesser hvor BCP kan brukes:

 • Sikker overføring av ISO 20022 betalingsfiler
 • Sikker internbank kommunikasjon
 • Kryptert EHF faktura og kreditnota, ordre, katalog og andre typer EHF meldinger som utveksles.

Ønsker du mer informasjon om BCP og sertifikater?

Kontakt oss gjerne via skjema nedenfor.