Virksomhetssertifikater for oppbevaring av nøkler i egen infrastruktur

Velg sertifikat med kundegenerert nøkkel dersom virksomheten har krav eller behov for å generere og sikre den private nøkkelen i egen infrastruktur (HSM). Sertifikatene benyttes for samme formål som tilsvarende sertifikater uten kundegenerert nøkkel. 

Velg kvalitet basert på bruksområde

Vi tilbyr to ulike kvaliteter av Buypass Virksomhetssertifikat med kundegenerert nøkkel. Kvaliteten avgjøres av hvordan den private nøkkelen sikres av virksomheten. Vi aksepterer RSA nøkler på minst 2048 bits. Ved bestiling må den offentlige nøkkelen registreres i form av en CSR (Certificate Signing Request).

 1. products-id-esign

  Sertifikat for signering i Adobe (PDF) med kundegenerert nøkkel i HSM

  Virksomhetssertifikat anerkjent av Adobe for signering av pdf-dokumenter på vegne av virksomheten. Privat nøkkel må være generert og sikret i hardware-enhet som tilfredsstiller våre sikkerhetskrav (for eksempel HSM sertifisert for FIPS 140-2 level 2). Med en slik sikring får du samme kvalitet på virksomhetssertifikatet som tilsvarende sertifikat lagret i smartkort.
  Kr 13500,- eks. mva

 2. products-virksomhetssertifikat

  Standard sertifikat med kundegenerert nøkkel - for innrapportering og meldingsutveksling 

  Standard sertifikatet hvor kundegenerert nøkkel (CSR) benyttes for å lage nøkler. Enklere krav til lagring av nøkler (krever ikke HSM). Fleksibelt sertifikat for autentisering, signering og kryptering. Typisk brukt for: Innrapportering (Altinn, Finanstilsynet m.fl), meldings-utveksling (EPJ, A-melding og 3-partssystemer). Ikke godkjent for signatur i Adobe (PDF).
  Kr 4500,- eks. mva

 3. Bestilling

  • Bestilingen tar utganspunkt i produktet "Standard sertifikat med kundegenerert nøkkel".
  • Du kan endre til "Sertifikat for signering i Adobe" i bestillingen Her må du bekrefte sikker lagring i HSM.
  • Sertifikatene leveres med 3 års levetid.
  • Vi leverer ett digitalt sertifikat pr bestilling.
  • Vi tilbyr testsertifikater. Disse vil ikke være anerkjent av Adobe.