Leder Innovasjon og Produktledelse

Vår nåværende leder går inn i en annen rolle internt i selskapet, og vi søker etter en ny leder som skal sikre ytterligere vekst og utvikling. Den nye lederen for Innovasjon og Produktledelse skal blant annet ha ansvaret for produkt- og tjenestestrategien i selskapet, og lede en avdeling bestående av 12 svært kompetente personer innen User Experience (UX), Product Managers og Product Owners.

Buypass utgjør i dag et unikt kompetansemiljø for utvikling av brukervennlige løsninger som tilfredsstiller markedet og myndighetenes strengeste sikkerhetskrav. Buypass har i dag 85 ansatte fordelt på kontorer i Nydalen og på Gjøvik, og benytter i tillegg løpende 10-20 innleide konsulenter.

Stillingen er en del av selskapets toppledergruppe.

landskap-buypass

De viktigste ansvarsområdene til avdelingen Innovasjon og Produktledelse er:

  • utarbeide og videreutvikle Buypass sin produktvisjon og roadmaps ihht. gjeldende strategi
  • holde oversikt over markedet og utarbeide konkurrentanalyser
  • forvalte og kontinuerlig forbedre eksisterende kundeopplevelser
  • sikre relevant og optimalisert kundereise basert på innsikt i markedet, konkurrenter, målgrupper og kunder
  • planlegge og gjennomføre leveranser iht. gjeldende strategi og roadmaps
  • ansvarlig for UX/UI-arbeid for alle tjenester og teams i selskapet
  • Web-master for Buypass sine WEBer

Leder for Innovasjon og Produktledelse er en sentral rolle i et ledende teknologimiljø innenfor sikkerhet, identifikasjon, e-signatur og betaling. Buypass er en innovativ bedrift som jobber med det fremste av teknologi for å skape løsninger og tjenester med stor utbredelse og samfunnsnytte.

Aktuelle kandidater kan vise til flere års ledererfaring, enten som linjeleder eller prosjektleder for større implementeringsprosjekter innen IT. Det anses som en stor fordel om vedkommende har direkte erfaring som Product Manager eller Product Owner, eller har ledet tilsvarende funksjoner hos en tjenesteutvikler. Vedkommende må kunne vise til gode resultater relatert til utvikling av nye produkter/tjenester i tett dialog med kunde og salg.

Kompetanse innen ett eller flere av Buypass sine produkt-/tjenesteområder anses som en fordel.

Vi vil legge avgjørende vekt på gode lederegenskaper og mellommenneskelige kvaliteter. Du er flink til å se dine medarbeidere, til å kommunisere og samarbeide, og ikke minst skape motivasjon, engasjement og trivsel i arbeidet med å nå nye mål. Du er en lagspiller, og evner å skape en vinnerkultur som de ansatte kjenner tilhørighet til. 

Du skal rapportere til administrerende direktør, og arbeidssted vil være ved selskapets hovedkontor i Nydalen, Oslo.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte våre rådgivere i BackerSkeie, Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104 eller Emilie Landmark Komnæs, tlf. 971 04 690. Søknad med CV registreres snarest via «Karriere» på www.backerskeie.no.

 

Buypass er en ledende leverandør av brukervennlige og sikre løsninger for elektronisk identifikasjon, elektronisk signatur og betaling. Buypass sine løsninger er sentrale for trygg digitalisering i offentlig og privat sektor. Eksempelvis i helsesektoren sikres og signeres millioner av meldinger med Buypass ID-løsninger hvert år. Buypass er den eneste norske godkjente utsteder av SSL-sertifikater, og er en totalleverandør av sikker identifikasjon i den elektroniske verdikjeden. Buypass er en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester etter lov om elektroniske tillitstjenester (eIDAS-forordningen), og tilbyr kvalifiserte sertifikater for personer, virksomheter og nettsteder. Buypass er underlagt bransjens strengeste revisjonskrav og er sertifisert etter ETSI EN 319 411-1/-2 som utsteder av digitale sertifikater generelt og kvalifiserte sertifikater spesielt. Buypass er også utsteder av kvalifiserte sertifikater for PSD2.

Selskapet er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001, ISO/IEC 27001 (standard for informasjonssikkerhet), og er PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) godkjent.

Buypass AS eies i fellesskap av TietoEVRY og Norsk Tipping.