Markeds- og kommunikasjonsdirektør | Buypass AS

Markeds- og kommunikasjonsdirektør

Har du lyst til å tre inn i en spennende rolle som vår nye Markeds- og kommunikasjonsdirektør? 

Buypass utgjør i dag et unikt kompetansemiljø for utvikling av brukervennlige løsninger som tilfredsstiller markedet og myndighetenes strengeste sikkerhetskrav. Buypass har i dag 85 ansatte fordelt på kontorer i Nydalen og på Gjøvik, og benytter i tillegg løpende 10-20 innleide konsulenter.

Markeds- og kommunikasjonsavdelingen består av to personer, og ansvarsområdene spenner over et vidt spekter av oppgaver og tjenester som PR og mediehåndtering, myndighetskontakt, merkevarebygging, kampanjer i sosiale medier, forvaltning og drift av nettsider, intranett, leadsgenererende aktiviteter i tett samarbeid med salgsavdelingen, planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer samt kontakt med reklamebyråer.

Viktige ansvarsområder:

  • Lede og utvikle selskapets strategiske og operative markeds- og kommunikasjonsarbeid
  • Ansvar for markedsplaner og kanalstrategi
  • Utvikle og være pådriver for god internkommunikasjon – dette innebærer bl.a. redaktøransvar for intranett
  • Ekstern kommunikasjon og omdømmebygging
  • Samarbeide med myndigheter og andre viktige interessenter knyttet til endringer i regulatoriske krav
  • Personal- og budsjettansvar for avdelingen
  • Bistå ledergruppen med kommunikasjonsoppgaver knyttet til rekruttering
  • Jobbe tett med HR på kulturbygging og bærekraft
  • Planlegge og gjennomføre markedsaktiviteter i nært samarbeid med salgsavdelingen

 

Dette vil være en svært sentral rolle i et ledende teknologimiljø innenfor sikkerhet, identifikasjon, e-signatur og betaling. Buypass er en innovativ bedrift som jobber med det fremste av teknologi for å skape løsninger og tjenester med stor utbredelse og samfunnsnytte.

Aktuell kandidat kan vise til solid erfaring fra tilsvarende stillinger, gjerne fra IT- eller finansbransjen. Du har svært god fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk. Det er en fordel om du har noe ledererfaring, men det er viktigere at du har god kunnskap om strategisk bruk av kommunikasjon, inkludert bruk av sosiale medier, samt evner å representere Buypass positivt på ulike arenaer. Kunnskap og erfaring knyttet til myndighetskontakt vil være en fordel.

Vi ønsker deg som er selvgående, operativ og resultatorientert til å lede vår markeds- og kommunikasjonsavdeling. Videre er du strukturert, planleggende og motiverende. Du er nysgjerrig og liker å sjonglere mellom mange ulike oppgaver i løpet av en arbeidsdag. Du kjennetegnes ved å være offensiv og drivende, med god samarbeids- og formidlingsevne.

Du skal rapportere til adm. direktør og være en del av toppledergruppen i selskapet. Arbeidssted vil være ved selskapets hovedkontor i Nydalen, Oslo.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte våre rådgivere i BackerSkeie, Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104 eller Fredrik Andrè Myhre, tlf. 994 78 365. Søknad med CV registreres snarest via «Karriere» på www.backerskeie.no.