Salgssjef Tillitstjenester

Vi søker salgssjef for våre tillitstjenester, en svært sentral rolle i et ledende teknologimiljø innenfor sikkerhet, elektronisk ID, e-signatur og betaling.

Som salgssjef vil du primært være ansvarlig for å opparbeide nye kunder og videreutvikle eksisterende innenfor området tillitstjenester. Det vil også være muligheter for et bredere ansvar innenfor Buypass sitt totale produkt- og tjenesteområde.

Buypass er en innovativ bedrift som jobber med det fremste av teknologi for å skape løsninger og tjenester med stor utbredelse og samfunnsnytte.

Viktige ansvarsområder:

  • Utvikle definerte kundesegmenter både operativt og strategisk
  • Utvikle relasjoner til nye kunder og etablere Buypass som en foretrukken leverandør
  • Utarbeide og forankre budsjetter og prognoser med klare handlingsplaner, etablere salgsstrategi og tiltak for å nå budsjett på salg
  • Inngå avtaler som sikrer selskapet en god omsetning og lønnsomhet
  • Være delaktig i å videreutvikle selskapets gode salgskultur og styrke selskapets evne og kraft innen salg
  • Bli en «trusted advisor» for kunders utfordringer gjennom å synliggjøre Buypass sine «value propositions», organisasjon og kompetanse innen tjenestespekteret
  • Ansvarlig for tilbudsgivning, forhandlinger og kontraktsoppfølgning både til kunder og partnere
  • Bruke og utvikle Buypass’ salgsmetodikk, verktøy og prosesser
  • Bidra i gode leveranse- og salgsteam internt i organisasjonen
  • Løpende resultatrapportering og oppfølging av nøkkeltall

Erfaring:

Minimum 5 års erfaring innen løsningssalg, enten som Sales Executive med et utvidet resultatansvar, eller som salgssjef. Fortrinnsvis har du erfaring innen salg fra en systemintegrator, softwareleverandør, ERP aktør el.l. Du kan vise til svært gode resultater innen løsningssalg, samt har en god teknologiforståelse opp mot forretning.
Som person er du ambisiøs, resultatorientert, offensiv og engasjerende.

Du skal rapportere til salgsdirektør og arbeidssted vil være ved selskapets hovedkontor i Nydalen, Oslo.

Buypass utgjør i dag et unikt kompetansemiljø for utvikling av brukervennlige løsninger som tilfredsstiller markedets og myndighetenes strengeste sikkerhetskrav. Buypass har i dag 85 ansatte fordelt på kontorer i Nydalen og på Gjøvik, og benytter i tillegg løpende 10-20 innleide konsulenter.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte våre rådgivere i BackerSkeie, Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104 eller Mats Hermann Hjelmtvedt, tlf. 958 84 959. Søknad med CV registreres snarest via «Karriere» på www.backerskeie.no.