System- og Sikkerhetskonsulent | Buypass AS

System- og Sikkerhetskonsulent

Buypass ekspanderer og vi har behov for å styrke teamet på IT- og informasjonssikkerhet.

 

Buypass ble etablert i 2001, og utgjør i dag et unikt kompetansemiljø for utvikling av brukervennlige løsninger som må tilfredsstille markedet og myndighetenes strenge krav til sikkerhet og kvalitet.
Som leverandør av elektroniske ID- og betalingsløsninger, sørger vi for en tryggere og enklere digital hverdag for enkeltpersoner og virksomheter.

Buypass har tre store tjenesteområder innenfor spill, frivillighet og tillitstjenester. Vi er også Norges eneste utsteder av internasjonalt godkjente SSL-sertifikater.

Din hverdag i Buypass:
Du vil inngå i et team som både har erfaring og kompetanse når det gjelder tjenester som er strengt regulert. Dette omfatter både hensynet til tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet.

Din rolle som system- og sikkerhetskonsulent vil omfatte oppgaver innen:

  • Release og deploy som skal tilfredsstille høye krav til effektivitet, sikkerhet og kvalitet
  • Bidra i risiko- og sikkerhetsvurderinger knyttet til endringer i eksisterende og nye tjenester
  • Bruk av monitorerings- og logganalyseverktøy for å kunne detektere og varsle ved unormal bruk/tilgang til tjenester og systemer, samt sikre muligheten til sporing og etterforsking i etterkant
  • Håndtere virus-/malwarevarsler og alarmer, inkludert analyse og vurdering av behov for ekstern bistand
  • Brukeradministrasjon inkludert roller, tilgangsstyring og audits
  • Overvåking av sårbarheter og patchenivå
  • Bidra under både interne og eksterne sårbarhetsskanninger og penetrasjonstester
  • Bidra i andre oppgaver ved behov og etter prioriteringer fra IT-sjef.
     

Du vil sammen med teamet og CISO jobbe på tvers av forretningsområdene. Sikkerhetsteamet er hands-on, men vil også bidra med råd og veiledning på IT- og informasjonssikkerhet på applikasjonsnivå, plattform og infrastrukturnivå. Dette vil inkludere skyløsninger, micro-services, containere og krypto-løsninger.

Som system- og sikkerhetskonsulent skal du være med å fremme forretningsutviklingen. Buypass har en risikobasert tilnærming til å iverksette sikkerhetstiltak som er best mulige i forhold til identifiserte risikoer.

Hvilke kvalifikasjoner bør du ha:
Vi ser for oss at du er «hands-on»; er praktisk samtidig som du har det teoretiske.
Av utdannelse ser vi for oss at du har en bachelor eller master innenfor computer science eller informasjonssikkerhet med vekt på operativsystemer, nettverk og drift.

Hvilke egenskaper ser vi etter:
Som person er du strukturert, løsningsorientert, kvalitetsbevisst og har forståelse for «hacking».
Du lærer raskt ny teknologi, er selvgående og står på når det trengs. Har en ambisjon om å bli best innen ditt fagfelt og interessert er i IT-sikkerhetsprodukter/løsninger.

Hva kan Buypass tilby:
Buypass tilbyr moderne lokaler, hjemmekontor-fleksibilitet, engasjerte kollegaer, utfordringer og faglig utvikling via kurs og sertifiseringer. En markedsmessig lønn med flere goder og fordeler.

Høres dette interessant ut?
Vi vurderer søknader fortløpende. Dette betyr at annonsen kan bli tatt ned før søknadsfristen utløper dersom vi finner rett kandidat. Vi oppfordrer derfor alle som er interessert til å sende søknad i dag. For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Senior rekrutteringsrådgiver Jens-Erik Kallanger, jens-erik.kallanger@modis.no eller Stian Johansen, stian.johansen@modis.no i Modis Norge