Bli med på brukerforum for Buypass Access Solution! Meld deg på her.

Hvilke spor ønsker du å delta på etter lunsj?

Ønsker du å bli med på middag og shuffle-board i Nydalen kvelden før?

Deltagere på kvelden-før arrangement faktureres kr 400,-. Brukerforumet er gratis.