hero main banner

Virksomhetssertifikat og eSegl sertifikat

Virksomhetens digitale identitet

Autentisering, kryptering og signering - for sikker meldingsutveksling, rapportering og digital signatur inkl PDF-signering. Våre sertifikater tilfredsstiller nasjonale og internasjonale standarder.

Virksomhetssertifikat og kvalifisert sertifikat for eSegl (QC eSeal)

Buypass tilbyr tre hovedprodukter innenfor Virksomhetssertifikat. Fra tradisjonelle virksomhetssertifikater kun for bruk i Norge, til sertifikater for elektronisk segl godkjent ihht eIDAS-reguleringen, som er gyldig i hele Europa og blant annet benyttes for PSD2 relaterte tjenester.

Hvilke sertifikat du bør velge beror på flere faktorer, som; bruksområde, ønske/krav til tillitsnivå, hvordan du ønsker å generere og sikre nøklene i sertifiktet. Disse valgene gjøres i bestillingsprosessen.

vid-oversikt-norsk

Oversikt over egenskapene du kan velge mellom for de ulike typene av virksomhetssertifikater Buypass tilbyr for elektronisk meldingsutveksling, rapportering og digital signatur, nasjonalt og internasjonalt

Hvilke sertifikat trenger du?

 • Virksomhetssertifikat for Norge

  Virksomhetssertifikat for Norge

  Virksomhetssertifikater har vært brukt i Norge siden 2006, og er basert på den norsk sertifikatprofilen SEID 1.0

  Skal du bruke sertifikatet for etablerte tjenester i Norge, slik som offentlige tjenester og i helse sektor anbefaler vi fortsatt Virksomhetssertifikat for Norge. 

  Leveres som:
  - Standardstertifikat for autentisering, kryptering og signering av digitale meldinger
  - Sertifikat for signering av PDF (AATL)

 • Virksomhetssertifikat for Europa

  Virksomhetssertifikat for Europa

  Med eIDAS er Virksomhets-sertifikater også etablert som et sertifikatprodukt for Europa, og åpner nye muligheter for norske virksomheter.

  Anbefales for nye tjenester i Norge, og tjenester utenfor Norge. Leveres med SEID 2.0 sertifikatprofil.

  Leveres som:
  - Standardstertifikat for autentisering, kryptering og signering av digitale meldinger 
  - Sertifikat for signering av PDF (AATL) med nøkkel lagret i egen HSM

 • Kvalifisert sertifikat for elektronisk segl

  Kvalifisert sertifikat for elektronisk segl

  “Virksomhetssertifikat” som tilfredsstiller de høyeste tillitskravene i eIDAS.

  Sikker identifisering og sikrer høy tillit i EU/EØS digitale indre marked. Benyttes primært til forsegling (signering) av dokumenter og meldinger som skal tilfredsstille eIDAS’ krav til elektronisk segl.

  Leveres som:
  - Sertifikat for eSegl for autentisering, kryptering og signering av digitale meldinger
  - Kvalifiserte sertifikat for eSegl for signering av PDF (AATL), med nøkkel lagret i egen HSM

  PSD2 krever kvalifisert sertifikat for sikker identifisering av betalingstjenestetilbydere. Buypass leverer også kvalifiserte sertifikater for eSegl tilpasset PSD2.

Tillitsanker med lang fartstid

Buypass sin kjernevirksomhet er å opptre som tillitsanker for digitale identiteter. Å være et tillitsanker betyr at vi er garantisten for at den digitale identiteten er korrekt og gyldig. Dette gjelder både personer og virksomheter, systemer og domener.

Rollen medfører svært omfattende krav til organisasjonen, systemer og rutiner, med tilhørende sertifiseringer av disse etter nasjonale og internasjonale krav.

Buypass har jobbet med digitale identitetsløsninger i over 20 år og er etablert som det eneste Norske tillitsankeret med tillit i de fleste operativsystemer og applikasjoner/nettlesere basert på en omfattende sertifisering etter Europeiske krav.

Et sterkt apparat av kryptologer, utviklere og fagressurser med tung domenekompetanse sørger for at vi er i stand til å levere den tilliten som personer, offentlige og private virksomheter og myndigheter trenger og forventer.

Buypass har også en offensiv innovativ strategi som sørger for at du som kunde får moderne og fremtidsrettede løsninger først.

 

Buypass som Qualified Trust Service Provider (QTSP)

Buypass-QTSP-logo

Kvalifiserte tillitstjenester i henhold til eIDAS forordningen leveres kun fra tilbydere som tilfredsstiller kravene til en «Qualified Trust Service Provider» (QTSP) i hht forordningen.

Utstedelse av kvalifiserte sertifikater i hht eIDAS er en kvalifisert tillitstjeneste.

 

Buypass er sertifisert som QTSP for følgende sertifikater:

 • Kvalifiserte sertifikater for elektronisk signatur (QC eSignature)
 • Kvalifiserte sertifikater for elektronisk segl (QC eSeal)
 • Kvalifiserte sertifikater for nettstedsautentisering (QWAC)

Oversikt over alle våre eIDAS-sertifikater finner du her

 

Buypass Cloud Signature Services

CSC-logo

Buypass er assosiert medlem av Cloud Signature Consortium (CSC), et globalt nettverk av av tilbydere av teknologier og løsninger for skybaserte signeringstjenester som også vil tilfredsstille eIDAS’ krav til slike tjenester.

Konsortiets oppdrag er å etablere standarder og beste praksis for skybaserte digitale signaturer for web- og mobilapplikasjoner.

Buypass utvikler sammen med partnere skybaserte signeringstjenester etter CSC rammeverket som skal gjøre signering tilgjengelig for alle på en enkel måte.

Kontakt oss for mer informasjon

CertPub - ende-til-ende kryptering av meldinger

Katalogtjeneste for sertifikater som gjør sikker meldingsutveksling enklere.

CertPub-mainlogo-blue

Enhanced PEPPOL  - Interbank - EHF faktura 

Les mer om Certpub

Nøkkelknippe

Enkel administrasjon med Buypass ID Manager

Ta i bruk Buypass ID Manager, vår løsning for Managed PKI. 

 • Bestill, erstatt og sperr sertifikater - både for kunder og egen virksomhet.
 • Raskere og hel-elektronisk prosess inkl distribusjon.
Skjermdump av Buypass ID Manager
Mads Henriksveen ansatt i Buypass

Buypass er listet som Nordens eneste leverandør av PSD2-sertifikater hos Open Banking Europe. Vi bidrar med viktige sikkerhetselementer i fremtidens fintech-tjenester.

 

Les hele nyhetssaken her