Fagartikler

  1. SEID 2.0 blir standard for bruk av PKI og digitale sertifikater

    Nye nasjonale sertifikatprofiler, SEID versjon 2.0, erstatter de tidligere sertifikatprofilene basert på SEID versjon 1.0, og åpner for bruk av PKI og digitale sertifikater på tvers av Europa. De nye sertifikatprofilene omfatter både person- og virksomhetssertifikater.

  2. eIDAS - mer effektiv elektronisk samhandling i Europa

    Et felles europeisk regelverk for sikker elektronisk samhandling skal gi mer effektiv kommunikasjon mellom næringsliv, borgere og offentlig sektor på tvers av landegrensene. Norske løsninger ligger allerede i front.