hero main banner

Digital signatur for bedrift og person

Ta i bruk skybasert elektronisk signatur med Buypass som tillitsanker. Godkjent av Adobe og sertifisert etter elDAS-forordningen.

Trygt og skybasert

Buypass står for utstedelse av sertifikater, sikker lagring av signeringsnøkler, samt produksjon av signatur. Dokumentene som signeres forblir hos eier, og utveksles ikke med Buypass systemer.

Våre signeringstjenester

 • Virksomhetssignatur

  Virksomhetssignatur

  Basert på Cloud Signature Consortium (CSC) modellen. 

  Signeringsnøklene, generert for din virksomhet, oppbevares og benyttes kun i Buypass’ sin sikrede infrastruktur. Via anonym representasjon (hash) av det som skal signeres returnerer Buypass signaturen ved bruk av signerings-sertifikater tilhørende din virksomhet.

 • Personsignatur

  Personsignatur

  Via sikker autorisasjon fra bruker genererer Buypass en engangsnøkkel, utsteder et signeringssertifikat med kort levetid og signerer en anonym representasjon (hash) av dokumentet eller innholdet som skal signeres.

  Dokumenthåndtering, autentisering og formatering foregår utenfor Buypass sin tjeneste, i samarbeid med en av våre partnere på signeringstjenester.

  Tjenesten er under utvikling.

 • Signaturvalidering

  Signaturvalidering

  Tjeneste for å gjennomfører en teknisk validering av signaturer og kontrollere signaturens kryptografiske integritet og validitet, selv etter lang tids lagring.

  Svært enkel i bruk, og returnerer et rikt datasett med status og informasjon om sertifikatkjede og revokeringsstatus på signeringstidspunktet (CRL/OCSP) der det er mulig.   

 • Tidsstempel

  Tidsstempel

  Kvalifisert tidsstempel som binder signaturen til et veldefinert tidspunkt. 

  Tidsstempel benyttes alene eller i kombinasjon med Buypass Signaturtjenester for personer og virksomheter.

  Tjenesten er under utvikling, og vil følge de krav som stilles til en QTSP.

Nordisk samarbeid mellom Acertia, TietoEVRY og Buypass sørger for sikre signaturer på tvers av Europa.

Les saken på Ascertias Blog

digital-signature-iStock-623519508

Cloud Signature Consortium

Vår løsning bygger på Cloud Signature Consortium (CSC) sitt rammeverk. CSC har etablert seg som «best practice» i markedet og er en modell som er godt tilpasset det europeiske regelverket for signeringstjenester.

Vår tilpasning gjør integrasjon og vedlikehold enkelt.

get

Ønsker du å motta invitasjoner og nyhetsbrev fra oss?

Meld deg på her, så holder vi deg oppdatert.

 

abonner-nyhetsbrev

Kvalifisert sertifikatutsteder

Som Qualified Trust Service Provider (QTSP) etter eIDAS-forordningen og medlem i Adobe Acrobat Trust List (AATL) er Buypass en av meget få tilbydere av signeringssertifikater til både virksomheter og personer, inkludert både kvalifiserte og ikke-kvalifiserte sertifikater. Dette  gjør Buypass i stand til å levere signeringstjenester på et ulike sertifiserte tillitsnivåer. Dette gir fleksibilitet og er et krav fra mange mottakere av signerte dokumenter.


Partnere

Buypass som tilbyder av elektronisk signatur samarbeider med flere leverandører av signeringstjenester slik at disse kan tilby signering med sertifisert grad av tillit tilpasset ulike behov.

 

Da Buypass sine signeringstjenester ikke håndterer dokumenter og brukergrensesnitt vil en komplett signeringstjeneste ofte kreve en kombinasjon hvor Buypass signeringstjeneste er viktig komponent i en slik komplett løsning.

Vil du høre mer om våre signeringstjenester?

Fyll ut skjema nedenfor, så kontakter vi deg for en signeringsprat.