Driftsmeldinger

05.04.2022

Google kommer med endringer i Chrome og Chromium som har konsekvenser for bruk av Buypass smartkort i online tjenester. Vi har gjort oppgraderinger i Buypass Javafri. Les mer på Buypass Dokumentsenter.

Ifølge Google skjer dette i versjon Canary 102 den 24.05.22. Planlagte releaser av Microsoft Edge ligger et par dager etter Chrome. For å være i forkant vil Buypass smartkortkunder fra og med 02.05.22 dermed bli tvunget til å oppgradere Buypass Javafri-versjonen for å støtte ny funksjonalitet i Chrome/Chromium.

For nedlasting av ny versjon av Buypass Javafri er det krav om administratorrettigheter. Organisasjoner hvor ansatte og sluttbrukere ikke har administratorrettigheter på egen PC/MAC må da få rullet ut ny versjon fra sentralt hold.

Buypass Javafri for Win, Mac og terminalserver er tilgjengelig her: Installere Javafri.

25.01.2019

Buypass innfører Extended Key Usage (EKU) i alle virksomhetssertifikater og personsertifikater fra 1. februar 2019. Dette blir gjort for å tilfredsstille krav fra aktører som Microsoft samt følge beste praksis for digitale sertifikater i hht RFC 5280 standarden.