Driftsmeldinger

04.03.2021

Buypass varsler om endringer i CRL- og OCSP-tjeneste fra 2021-03-17.

 

25.01.2019

Buypass innfører Extended Key Usage (EKU) i alle virksomhetssertifikater og personsertifikater fra 1. februar 2019. Dette blir gjort for å tilfredsstille krav fra aktører som Microsoft samt følge beste praksis for digitale sertifikater i hht RFC 5280 standarden.