Driftsmeldinger

​​​​​05.11.2019

Tirsdag 12. november revokeres/sperres alle intermediate-sertifikater(CA 2) utstedt før 25. mars 2019.

Bytte til nye intermediate-sertifikater må gjennomføres innen mandag 11. november, for å unngå at dine tjenester som sikres med SSL-sertifikater fra Buypass blir utilgjengelige.

Etter 2019-11-11 vil det kun være disse intermediate-sertifikatene som vil være gyldige for SSL (CA2):
Buypass Class 3 CA 2, gyldig fra 25.03.2019, sertifikat serienummer: 514265032366183548021
Buypass Class 2 CA 2, gyldig fra 25.03.2019, sertifikat serienummer: 506717002825437421431

Nye intermediate-sertifikater og mer informasjon er tilgjengelig her: www.buypass.no/dokumentsenter/SSL-sertifikater/nye-ca-sertifikater.

 

25.01.2019

Buypass innfører Extended Key Usage (EKU) i alle virksomhetssertifikater og personsertifikater fra 1. februar 2019. Dette blir gjort for å tilfredsstille krav fra aktører som Microsoft samt følge beste praksis for digitale sertifikater i hht RFC 5280 standarden.