Driftsmeldinger | Buypass AS

Driftsmeldinger

SEID 2.0 overtar som standard for bruk av PKI og digitale sertifikater fra 1. juni 2022. Les mer om dette på Buypass Dokumentsenter.

05.04.2022

Google kommer med endringer i Chrome og Chromium som har konsekvenser for bruk av Buypass smartkort i online tjenester. Vi har gjort oppgraderinger i Buypass Javafri. Les mer på Buypass Dokumentsenter.

Ifølge Google skjer dette i versjon Canary 102 den 24.05.22. Planlagte releaser av Microsoft Edge ligger et par dager etter Chrome. For å være i forkant vil Buypass smartkortkunder fra og med 02.05.22 dermed bli tvunget til å oppgradere Buypass Javafri-versjonen for å støtte ny funksjonalitet i Chrome/Chromium.

For nedlasting av ny versjon av Buypass Javafri er det krav om administratorrettigheter. Organisasjoner hvor ansatte og sluttbrukere ikke har administratorrettigheter på egen PC/MAC må da få rullet ut ny versjon fra sentralt hold.

Buypass Javafri for Win, Mac og terminalserver er tilgjengelig her: Installere Javafri.

25.01.2019

Buypass innfører Extended Key Usage (EKU) i alle virksomhetssertifikater og personsertifikater fra 1. februar 2019. Dette blir gjort for å tilfredsstille krav fra aktører som Microsoft samt følge beste praksis for digitale sertifikater i hht RFC 5280 standarden.