Driftsmeldinger

​​​​​27.06.2019

De gamle intermediate-sertifikatene er nå sperret.

Nye intermediate-sertifikater og mer informasjon er tilgjengelig her: www.buypass.no/dokumentsenter/SSL-sertifikater/nye-ca-sertifikater.  

De nye intermediate-sertifikatene ble utstedt og er gjeldende fra 25. mars 2019.20.06.2019

Torsdag 27. juni kl 10 revokeres/sperres de gamle intermediate-sertifikatene.

Bytte til nye intermediate-sertifikater må gjennomføres før 27. juni, for å unngå at dine tjenester som sikres med SSL-sertifikater fra Buypass blir utilgjengelige.

Nye intermediate-sertifikater og mer informasjon er tilgjengelig her:  www.buypass.no/dokumentsenter/SSL-sertifikater/nye-ca-sertifikater.  

De nye intermediate-sertifikatene ble utstedt og er gjeldende fra 25. mars 2019.

 

29.03.2019

Viktig sikkerhetsoppdatering!

Buypass har tatt i bruk nye intermediate CA-sertifikater for Buypass Class 2 CA 2 og Buypass Class 3 CA 2 som benyttes for SSL-sertifikater fra 25. mars 2019.

Les mer om dette og last ned nye sertifikater på www.buypass.no/dokumentsenter/SSL-sertifikater/nye-ca-sertifikater.

Det er viktig at alle tar i bruk nye intermediate CA-sertifikater så raskt som mulig og innen 15 mai da de gamle vil bli revokert umiddelbart etter dette.

 

25.01.2019

Buypass innfører Extended Key Usage (EKU) i alle virksomhetssertifikater og personsertifikater fra 1. februar 2019. Dette blir gjort for å tilfredsstille krav fra aktører som Microsoft samt følge beste praksis for digitale sertifikater i hht RFC 5280 standarden.