Dette skjer hos Buypass

  1. istockphoto-1128774680-fake-fact

    Webinar: Når tilliten i det digitale rom blir utfordret

    Tid: Onsdag 16. sept, kl 09:30 - ca 11:00

    Sted: Live streaming fra Teknologihuset i Oslo