Dette skjer hos Buypass

  1. cybersec-eidas@2x

    CyberSec Forum

    Tema: Ende-til-ende kryptering på tvers av offentlig og privat sektor

    25. april kl 09:00 - 11:30 | Hos Buypass AS, Nydalsveien 30A, Oslo

    Mer informasjon og påmelding