Dette skjer hos Buypass

  1. fido2 autentisering fra buypass

    Webinar: Paradigmeskifte for autentisering i helsesektoren.

    Tid: Fredag 5. juni kl 09:00

    Sted: Vårt digitale møterom