Gå rett til innhold

Klagebehandling

En klage er en formell henvendelse fra en person eller et selskap som ikke er fornøyd, eller som påpeker feilaktigheter i kontakten med Buypass, Buypass produkter eller tjenester.

Henvendelsen skal være skriftlig ved bruk av kontaktskjema eller ved epost til kundeservice@buypass.no.

En klage må inneholde klagegrunnlag og eventuelt andre opplysninger som er relevante for saken.

Kunden vil motta en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt en indikasjon på forventet behandlingstid (maks 4 uker).

Slik bekreftelse skal sendes kunden innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt.

Alle formelle klager blir besvart skriftlig av Buypass og avgjørelser som ikke gir klager fullt medhold skal begrunnes.

Dersom kunden ikke er fornøyd med Buypass behandling av saken kan klagen rettes videre til Finansklagenemda dersom det er relevant (gjelder betalingsformidling). Finansklagenemda behandler tvister mellom Buypass og kunden, og det forutsettes at Buypass først har fått anledning til å behandle klagen. Ved skriftlig klage til Finansklagenemda skal det blant annet fremgå hva saken gjelder og hvilket utfall kunden forventer av klagen. Her finner du kontaktinformasjon til Finansklagenemda.