Forside
helse_smartkort

Sikker elektronisk meldingsutveksling

Identifisering - signering - kryptering

Helseforetak

Digital kommunikasjon og samhandling er et hovedsatsingsområde i helseforetakene. Kommunikasjon og arbeidsprosesser blir mer effektive, uten at helseforetakene firer på kravene til sikker håndtering av pasientsensitive data. Buypass sikrer den digitale kommunikasjonen mellom sykehusene og andre aktører som involveres i et behandlingsforløp. Nye tjenester skal sikre at pasienter kan kommunisere digitalt med sykehuset og få enklere innsyn i egen journal.

Det nasjonale meldingsløftet i helsesektoren innebærer at alle meldinger mellom helseforetak, legekontorer og NAV skal foregå elektronisk. Buypass er en sentral leverandør i realiseringen av meldingsløftet, ved å gi helseforetakene et fremtidsrettet system for digital kommunikasjon i tråd med nasjonale målsettinger.

Med Buypass´ løsning får helseforetakenes brukere sikker og fleksibel tilgang til arbeidsplass og fagsystemer. Buypass Smartkort med elektronisk ID gjør at brukere på et sykehus kan bevege seg fra rom til rom uten behov for ny pålogging når de forflytter seg til en ny arbeidsstasjon. Kortet kan benyttes for visuell identifisering og adgangskontroll, sikker pålogging til nettverk samt elektronisk signering og kryptering av data.  

  • Ansattkort - Buypass Smartkort for effektiv identifisering av den ansatte
  • Virksomhetssertifikat identifiserer virksomheten
  • Sikker pålogging i lokalt nettverk og i VPN-løsninger
  • Støtter terminalserverløsninger og singel-sign-on
  • Signering og kryptering i EPJ-systemer for sikker utveksling av legeattester, sykemeldinger, eResepter, epikriser, henvisninger etc.
  • Ansatte kan benytte sitt smartkort for  pålogging og signering i offentlige tjenester
  • Tilfredsstiller alle krav til kvalifiserte sertifikater og krav i norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren

Referanser:

  • Buypass leverer den elektroniske ID-løsningen til bl.a Akershus Universitetssykehus, St. Olavs hospital og Oslo Legevakt
  • Alle norske apoteker benytter Buypass virksomhetssertifikater for utveksling av e-resept
  • 95% av primærhelsetjenesten benytter våre ID- og e-signaturløsninger 

Vårt nettsted benytter informasjonskapsler (cookies). Dette gir oss nyttig informasjon om bruk av vårt nettsted for å kunne forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse. Ved å bruke våre nettsider godtar du bruk av cookies. Les mer om informasjonskapsler