CyberSec Forum hos Buypass

Vi har gleden av å invitere til en ny arena med fokus på Cybersikkerhet for konsulentbransjen. NSM la nylig frem en risikorapport som viser at vi nå står ovenfor en ny tid når det gjelder cyberkriminalitet rettet mot næringsliv og offentlige virksomheter.

 1. cybersec-forum

  Tid og sted:

  Onsdag 23. mai, kl 09:00 - 12:00

  Buypass lokaler, Nydalsveien 30A i Oslo

Risikobildet er i stadig endring som følge av samfunns og teknologiutviklingen. Digitalisering betyr muligheter, men det medfører også trusler. Kriminaliteten har flyttet seg fra det analoge til det digitale rom.

Vi ønsker å løfte kompetansenivået for PKI og vise hvilke muligheter som finnes for eSignatur/eSeal, autentisering og kryptering på høyeste sikkerhetsnivå.

 • eIDAS forordningen tas snart inn i norsk lov, kjenner du til hvilke markedsmuligheter som finnes og hvilke konsekvenser som foreligger?
 • Hvordan tenker en offentlig instans ved anskaffelser av tjenester for IT sikkerhet?
 • Hvordan kan du vite at den du og dine kunder samhandler med, er den vedkommende utgir seg for å være?


3 gode grunner til å delta:

 • Du vil høre om hvordan den nye EU forordningen eIDAS treffer dine kunder
 • Du vil høre om digitale sertifikater og deres bruksområder
 • Du vil høre om hvordan elektroniske signaturer vil forandre måten vi jobber på. Buypass er den eneste norske godkjente utstederen av SSL sertifikater og er en totalleverandør av sikker identifikasjon i hele den elektroniske verdikjeden.

Agenda

09:00 Registrering og kaffe
09:15 Introduksjon til CyberSec
v/ Gunnar Lindstøl, Adm. dir. Buypass AS
09:30 eIDAS – ny EU forordning; Mulighetsrom og konsekvenser
v/ Mads Henriksveen, CA-ansvarlig, Buypass AS
10:00 Innblikk fra det offentlige; Gode leverandører trenger gode bestillere
v/ Thorbjørn Ellefsen, Sikkerhetsarkitekt, Politiets IKT tjenester
10:30 Pause
11:00

Digitale sertifikater - hvor og hvordan kan de brukes
v/ Mads Henriksveen, CA-ansvarlig, Buypass AS

11:30 Oppsumering og Q&A

Seminaret er kostnadsfritt.

Vi har begrenset antall plasser, så først-til-mølla prinsippet benyttes.