Teknologiske trender for elektronisk signatur | Buypass AS

Nye teknologiske trender for elektronisk signatur – få med deg det aller siste!

Hvem kan du stole på, hva er ekte og hvilke juridiske rammeverk må vi forholde oss til? Vi går fra den gode gamle fysiske signaturen til bruk av digital signatur som skal sørge for en mer effektiv arbeidsflyt og tillit i alle ledd.

Bli med på en ny runde av CyberSec-Forum – en rendyrket arena for konsulentbransjen i Norge.

 1. digital-singatur-virksomhet

  Praktisk informasjon

  Tid: 26.mai kl 9:15 – ca 11:15

  Sted: Webinar - live streaming

  Vi er også tilgjengelig rett i etterkant av webinaret for 1:1 samtaler via Teams.

Program

Kort introduksjon til dagens tema. Trygve Daae, salgssjef for Tillitstjenester i Buypass, er moderator.

Mads Henriksveen er fagansvarlig for tillitstjenester hos Buypass, og vil gi en introduksjon til både tekniske og juridiske/regulatoriske forhold rundt signering og signaturtjenester:

 • Hva handler egentlig signering om, hvordan fungerer det?
  Hva er forskjellen på en håndskrevet signatur, en digital signatur og en elektronisk signatur?
   
 • Regulatoriske forhold rundt elektronisk signatur
  eIDAS-forordningen definerer ulike kvaliteter av elektronisk signatur og vi skal se litt på de forskjellen mellom avansert elektronisk signatur og kvalifisert elektronisk signatur. Og hva er et kvalifisert sertifikat for elektronisk signatur i denne sammenhengen?

Eivin Hansen er produktansvarlig for tillitstjenester og vil presentere Buypass sin tjenesteportefølje for signering:

 • Buypass Cloud Signature Services
  Buypass utvikler nå en portefølje med signeringstjenester basert på de siste teknologiske trendene med fokus på Cloud Signature Consortium- rammeverket og de tillitsnivåene som eIDAS setter. I denne sesjonen ser vi på målgrupper, grensesnitt og integrasjon, samt sertifiseringer og tillitsnivåer.

Jon Ølnes, produktsjef i Signicat, vil si litt om hvordan Signicat ser for seg å bruke Buypass Cloud Signature Services

 • Signicat Sign – hvordan markedets mest omfattende signeringstjeneste kan utnytte Buypass Cloud Signature Services


Vi avslutter ca kl 11:15 med en rask oppsummering og svar på spørsmål fra deltakerne.

Tid: 26.mai kl 9:15 – vi setter av ca 2 timer.

Foredragene streames live fra et studio i Oslo. Vi vil også være tilgjengelig rett i etterkant av webinaret for 1:1 samtaler via Teams.