Seminar: Moderne, fremtidsrettet og sikker kommunikasjonsløsning for ERP-systemene!

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) arrangerer seminar med fokus på hvordan ERP/økonomisystem leverandører kan formidle betalingstransaksjoner i en fremtidsrettet og sikker kommunikasjonsløsning - via Peppol-nettverket.

Nøkkelen ligger i Peppol-nettverket, som nå er videreutviklet til å kunne formidle betalingstransaksjoner. Disse nye mulighetene kan du høre mer om 5. mars.

Praktisk info

Tid: Torsdag 5. mars kl. 09:00–12:00

Sted: Digitaliseringsdirektoratet, Grev Wedels plass 9, 2. etg, inng. Myntgata, Oslo

Påmeldingsfrist: Mandag 2. mars

Kontaktperson: Jens Aabol, Telefon: 907 47 940

Målgruppe: Forretningsutviklere etc hos ERP-leverandørene. Seminaret er ikke teknisk.

Peppol-logo

Agenda

Velkommen 
Hvorfor skal du være opptatt av eMeldingsnettverk for betalingsløsninger, hva betyr det og hvilke løsninger har vi?

EU har store ambisjoner for et «Single Digital Market»
De viktigste forutsetningene for å lykkes er felles standarder og felles lovgivning. Et felles europeisk digitalt marked gir muligheter og utfordringer. Hvordan bruker vi det til vår fordel?

SAP benyttet seg av eMeldingsnettverk
SAP viser hvordan de benytter seg av Peppol eMeldingsnettverk for betalingstjenester for å tilby sine kunder bedre tjenester.

En fornøyd sluttbruker 
NAV forteller hvordan de opplever gevinster som sluttkunde av tjenesten 

Hvordan og komme i gang? Hva gjør jeg nå?
Gjennom eksempel på dokumentflyt gir vi ett bilde på aktører involvert og hvilke roller disse har. Videre forteller vi hvordan du kommer i gang, hvilke alternativer som finnes, samt hva ditt neste steg bør være.

Enklere, sikrere, raskere – hvordan er det mulig? 
Paneldebatt med aktuelle deltakere 

Oppsummering  
- Mulighet for å stille spørsmål 

Delta via web: – web-adresse kommer.

Buypass vil være tilstede på arrangementet, sammen med representantene fra Digdir, Bits, banker m.fl. Vi håper du blir igjen til en lett lunsj og en samtale med oss. 

Se Digitaliseringsdirektoratets seminarinvitasjon her