Webinar: Digitalt trusselbilde for kommuner | Buypass AS

Webinar: Digitalt trusselbilde for kommuner

– Hvordan kan vi beskytte oss og samtidig gjøre det enklere for brukerne? Lær mer om dette på webinar i samarbeid med Kommune-CSIRT, 5. mai kl 09 - 10:15.

webinar-kommune - sikkert-enkelt@2x
Det er mulig å etablere en arbeidshverdag som balanserer virksomhetens sikkerhetskrav og brukerens behov for rask og enkel tilgang.

Stadig flere norske kommuner blir rammet av digitale angrep. 

Noen av angrepene skjer mot e-postkontoer, mot internetteksponerte tjenester og mot hjemmekontorløsninger som VPN. Kriminelle kan da benytte allerede lekkede påloggingsdetaljer for å komme seg inn på systemene og kryptere data for å drive utpressing. Konsekvensene av slike angrep kan være fatale og mange berøres.

Hva kan den enkelte kommune iverksette av forebyggende tiltak og hva kan gjøres dersom man rammes av en slik hendelse?

Vi inviterer til et webinar sammen med Kommune-CSIRT der vi deler siste nytt for trusselbildet mot kommune-Norge og vil gi konkrete eksempler på hvordan brukerne kan få en enklere og sikrere hverdag.

Program:

Et digitalt trusselbilde for kommunal sektor v/ Bjørn T. Tveiten, Daglig leder, Kommune-CSIRT

Kommune-CSIRT vil redegjøre for dagens situasjonsbilde. Hendelser, trusler og sårbarheter som kan ramme alle typer virksomheter. Fra utlandet har vi sett dataangrep mot kommuner, sykehus, skoler og vannverk. Hva tror vi om nye hendelser i Norge?

Hvordan kan kommuner omforene motpolene sikkerhet og brukeropplevelse?   v/ Martin Otterstad, Salgssjef og Mads Henriksveen, Ansvarlig for eID og CA i Buypass. 

Buypass vil presentere hvordan brukerne kan få en enklere og sikrere hverdag når de skal få tilgang til interne systemer og offentlige elektroniske tjenester. Hvordan kan en helsearbeider få en sikker og enkel måte å logge seg på alt fra PC’en sin  til kjernejournal?

Oppsummering – spørsmål/svar

Webinaret gjennomføres på Teams, du mottar egen link i forkant.

5.mai klokken 9 – 10:15

 

Hjertelig velkommen!