Webinar: Et paradigmeskifte for autentisering!

Kom innom vår digitale møteplass for en oppdatering med Buypass og KINS onsdag 27. mai kl 09:00.

fido2 autentisering fra buypass

Kravene til en offentlig virksomhet går nå fra å følge det norske regelverket "PKI i offentlig sektor" til å følge regelverket knyttet til eIDAS-forordningen. Med eIDAS-forordningen er det ikke lenger et eksplisitt krav om bruk av PKI og sertifikater for å oppnå sterk autentisering. Dette gir nye muligheter med bruk av andre teknologier, som FIDO2 (Fast Identity Online), for å oppnå autentisering på tilsvarende nivå.

Vi inviterer alle som jobber med informasjonssikkerhet i kommuner til vår digitale møteplass.

Fido2 og tillit
Fido2 med Buypass som tillitsanker

I løpet av 1 time, skal vi ta for oss:

  • Autentisering i ny drakt – Fido2: hva slags teknologi er dette, og hvordan spiller denne på lag med regulatoriske krav?

     

  • Helse ID – en påloggingsløsning som legger til rette for at helsepersonell kan få  én elektronisk ID (e-ID) i hele helsetjenesten, og for at sektoren lettere kan dele data og dokumenter.
  • Siste nytt fra foreningen for kommunal informasjonssikkerhet (KINS).

Seminaret tilrettelegges digitalt. Det blir «live»-streaming direkte fra studio.

Tid: 27.mai kl 09:00. Alle som registrerer seg, vil motta en link med innloggingsdetaljer.