Webinar: Paradigmeskifte for autentisering i helsesektoren

Buypass og Norsk Helsenett (NHN) fredag 5. juni kl 09:00.

fido2 autentisering fra buypass

Kravene til en offentlig virksomhet går nå fra å følge det norske regelverket "PKI i offentlig sektor" til å følge regelverket knyttet til eIDAS-forordningen. Med eIDAS-forordningen er det ikke lenger et eksplisitt krav om bruk av PKI og sertifikater for å oppnå sterk autentisering. Dette gir nye muligheter med bruk av andre teknologier, som FIDO2 (Fast Identity Online), for å oppnå autentisering på tilsvarende nivå.

Kontakt oss for tilgang til presentasjonene.

  • Autentisering i ny drakt – Fido2: hva slags teknologi er dette, og hvordan spiller denne på lag med regulatoriske krav? v/Buypass AS
     
  • Helse ID – påloggingsløsning som legger til rette for at helsepersonell kan få én elektronisk ID i hele helsetjenesten, og gie enklere deling av  data og dokumenter. v/Norsk Helsenett
     
  • Se demo av FIDO2 for sterk autentisering (YouTube)
Martin og Trygve webinar-fido2-helseID-eidas
Trygve Daae og Martin Otterstad i Buypass forteller om nye muligheter for sterk autentisering med FIDO2-teknologi
Fido2 og tillit
Fido2 med Buypass som tillitsanker