Hjelp Buypass Code

Blokkert PIN-kode

Ta kontakt med administratoren til ditt brukersted. Du finner informasjonen om dette i appen under kundeservice-symbolet øverst til høyre.

forside til Code appen med merkert plassering av ikonet