Hjelp Buypass ID i mobil

Aktivere Buypass ID i mobil

Det forutsettes at du på forhånd har lastet ned Buypas ID i mobil fra App Store/Google Play.

Slik aktiverer du Buypass ID i mobil:

  1. Gå til tjenesten du ønsker å logge inn på. Eksempelvis: www.altinn.no, www.helsenorge.no, www.skatteetaten.no eller en annen tjeneste
  2. Velg Buypass ID i mobil som pålogging
  3. Tast inn fødselsnummer (11 siffer) og klikk "Fortsett"
  4. Tast inn passordet du registrerte ved bestilling
  5. Tast inn aktiveringskoden fra brevet og følg veiledningen som blir gitt

Etter aktivering kan du bruke Buypass ID i mobil med passord og engangskode på SMS, eller i Buypass mobilapp.

Kontakt Kundeservice hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.