Gå rett til innhold
Hjelp Buypass ID i mobil

Posten - Utlevering av aktiveringskode (PUM)

Alle nye kunder hos Buypass må gjennomføre en legitimasjonskontroll ved opprettelse av kundeforhold. Dette på grunn av krav Buypass er underlagt i forbindelse med utstedelse av elektronisk ID på nivå høyt.

Når du mottar en forsendelse fra Buypass sendt med Posten sin PUM-tjeneste krever dette en legitimasjonskontroll på postkontoret før forsendelsen kan utleveres. Det finnes ingen alternativ måte å utføre legitimasjonskontrollen på, så forsendelsen kan kun utleveres dersom Posten godkjenner legitimasjonskontrollen.

Merk! Posten har utfordringer med skanning av enkelte pass ved utlevering av PUM sendinger. Oppdatering av deres systemer pågår. Ta kontakt med Posten kundeservice for å forlenge hentefrist.

For å utføre legitimasjonskontrollen trenger du følgende:

  • Gyldig legitimasjon: Pass
  • Ved utenlandsk pass trenger du i tillegg dokument utstedt av offentlig instans som f.eks. folkeregister eller likningskontor som inneholder fødselsnummer/D-nummer

Hva gjør jeg hvis Posten avviser legitimasjonskontrollen?

Buypass har ingen mulighet til å omgå legitimasjonskontrollen og kan derfor ikke tillate alternativ utlevering. Basert på erfaring med skanning av legitimasjon har Buypass følgende råd til postansatte som skal utføre legitimasjonskontrollen:

  • Sørg for at skannerflaten er vasket og ren
  • Legitimasjonsdokumentet må være fri for smuss. Slitte dokumenter kan være vanskelig å tolke for skanner
  • Ved pass hold dokumentet helt rolig. En minste bevegelse under skannerprosessen kan føre til at skanner begynner på ny og til slutt avbryter skanning

Dersom det fortsatt er problemer med å skanne dokument må postkontoret ta kontakt med sin support for hjelp. Buypass har ingen mulighet til å påvirke denne prosessen da dette er Posten sin løsning.

Kan jeg få pengene mine tilbake?

Dersom du ikke får utført legitimasjonskontrollen kan du ta kontakt med Buypass på kundeservice@buypass.no og be om refusjon. Henvis da til ordrenummer du fikk oppgitt ved bestilling samt sporingsnummer for brevet du forsøker å hente ut på postkontoret.