Gå rett til innhold
Til kundehistorier

Bedre brukeropplevelse hos tannlegen

Smartkort gir tannhelsetjenesten i Akershus Fylkeskommune bedre arbeidsverktøy og skjerpet sikkerhet. Tiltaket frigjør mye tid som kan brukes til pasientbehandling.

- Vi ønsket en løsning som gjorde at motpolene brukeropplevelse og sikkerhet ble omforent. Dette ved at smartkort styrer alle tilganger og rettigheter på alt fra dører til IT-verktøy, sier Lars Thore R. Hertzenberg, som er system og sikkerhetsansvarlig i Akershus fylkeskommunale tannhelsetjeneste.

En løsning for både IT-systemer og tilgang til lokalene

Teknologien baseres på løsninger fra norske Buypass, og gjør at IT-avdelingen i fylkeskommunen selv kan utstede og distribuere sikkerhetskortene til ansatte. Smartkortene kommer med en chip , og fungerer som adgangskontroll –sammen med en pinkode. Når tannlegene setter smartkortet inn i PCen/terminalen er deres private brukersesjon tilgjengelig på sekunder, og lukkes også automatisk når vedkommende forlater skjermen.

- Smartkortet vil erstatte både nøkler til dører, og passord og brukernavn for å komme seg inn i IT-systemene. Dette for 300 brukere på 22 tannklinikker i fylket, sier Hertzenberg som påpeker at de ansatte vil spare flere minutter hver gang de skal logge seg inn i systemene.

Lars Thore Hertzenberg, AFK

Vi ønsket en løsning hvor motpolene brukeropplevelse og sikkerhet ble omforent. Dette ved at smartkort styrer alle tilganger og rettigheter på alt fra dører til IT-verktøy.


Lars Thore R. Hertzenberg, System og sikkerhetsansvarlig i Akershus fylkeskommunale tannhelsetjeneste

Fjerner hodebry rundt skjerpede sikkerhetskrav

Dette gir dager og uker med spart tid hvert eneste år, og ikke minst vesentlig bedre sikkerhet rundt sensitive persondata.

- Den viktigste effekten er at tannlegene blir mer effektive, og vi er trygge på at de vil være svært positive til de nye systemene, sier Hertzenberg.

Han påpeker samtidig at den nye løsningen fjerner mye hodebry i forbindelse med skjerpede sikkerhetskrav rundt E-resept, digitale sykemeldinger, henvisninger, epikriser, dialogmeldinger og tilgang til andre registre som krever sikkerhetsnivå 4-autentisering.

- Tiden var inne for å investere i løsningen nå. Særlig for å få bukt med uønskede sikkerhetsbrudd som at skjermer med sensitive data ligger åpne fordi det ikke logges ut av systemene når behandler forlater arbeidsplassen, sier Hertzenberg som peker på at dette er en fremtidsrettet løsning som også kan benyttes av kommende region Viken hvis ønskelig.

Stor digitaliseringsgevinst

Løsningen med smartkort innføres i løpet av året med hjelp av Technet Consulting.

- De største utfordringene for helse- og omsorgstjenesten er å sikre rask og god tilgang til data. Med smartkort går tiden til innlogging fra minutter til sekunder, og sikkerheten blir uovertruffen. Akershus fylkeskommune sin nye tilgangsløsninger møter alle regler og retningslinjer fra myndighetene, sier Ernst M. Carlsen i Technet Consulting. Løsningen de har utviklet er basert på veiledning og råd fra både helsemyndigheter, de store programvareleverandørene og Datatilsynet.

- Smartkortene fra Buypass vil spare tid og fjerne mye frustrasjon i fylkeskommunen. Det er et enkelt grep som gir en stor digitaliseringsgevinst. Løsningen gir bedre tjenester og en infrastruktur som er enklere å administrere, sier Carlsen.