Gå rett til innhold

Kort vei fra bestilling til leveranse av SSL-sertifikater

EVRY, Norges største IT-selskap, leverer tjenester til både norsk og nordisk næringsliv, deriblant bank- og finanssektoren og offentlige virksomheter. Som leverandør av digitale IT-tjenesteleveranser til banksektoren er EVRY avhengig av at både kundenes og egen sikkerheten er ivaretatt.

Evry_logo_RGB_PPT

EVRY benytter Buypass SSL-sertifikater både internt i egen organisasjon og på vegne av sine kunder. Sertifikatene sikrer utvekslingen av data mellom EVRY og kunde, og sørger for at sensitive data sikres på riktig nivå. Ettersom EVRY har mange bankkunder, krever selskapet både CA-sertifisering og en streng sikring av personvern, for å sikre at ingen får innsyn i sensitive kundedata. EVRY er derfor avhengig av å ha en leverandør som er oppdatert og som tilbyr SSL-sertifikater som tilfredssti

Med SSL fra Buypass er vi sikre på at våre strenge krav til sikkerhet og sertifisering blir ivaretatt. I tillegg er det en stor bonus at det er kort vei fra bestilling til leveranse, og at vi kan kontakte utsteder direkte, i stedet for å gå via en tredjepart.  

Mortne Vangen, Enterprise Architect, Financial Services, EVRY