Gå rett til innhold
Til kundehistorier hoveside

Sikker gasstransport fra den norske kontinentalsokkelen

Med ansvar for transport av all gass fra den norske kontinentalsokkelen følger forpliktelser og behov for sikring av lokasjoner og data. I sitt første store samarbeidsprosjekt har EVRY og Buypass levert løsningen som skal gi Gassco trygghet for at ingen uvedkommende får innpass i deres virksomhet, verken fysisk eller elektronisk.

I 2001 ble Gassco stiftet av Olje- og energidepartementet som del av en omfattende reorganisering av den norske olje- og gassektoren. Gassco overtok operatøransvaret for transport av all gass fra den norske kontinentalsokkelen, og har nå blitt en av Europas ledende gasstransportører, med fokus på sikker og effektiv håndtering.

Det går til en hver tid enorme verdier gjennom gassrørene Gassco opererer. I 2009 stod Gassco for levering av 96,6 milliarder standard kubikkmeter (Sm³) gass fra den norske sokkelen til Europa. Den største leveransen på ett døgn tilsvarte 352,5 millioner Sm³ gass. Opprettholdelsen av stabile og sikre leveranser er kritisk, og krever jevnlige oppgraderinger.

Gassco-anlegg-Emden
Gasscos anlegg i Emden

Behov

Samarbeidspartnerne EVRY og Buypass har levert IT- og sikkerhetstjenester til Gassco gjennom flere år. EVRY har stått for etableringen av infrastruktur, mens Buypass har levert Smartkort for identifisering og signering for booking av kapasitet i gassrørledningsnettet. Nå har partnerne for første gang samarbeidet om en leveranse som skal sikre fysisk og elektronisk adgangskontroll knyttet til Gasscos systemer og lokasjoner. Systemet gir de ansatte en enklere arbeidshverdag. Det er EVRY som har integrert og implementert løsningen, ved hjelp av Buypass Smartkort-teknologi. Løsningen ble først tatt i bruk ved Gasscos hovedkontor på Karmøy, og har nå blitt rullet ut på alle Gassco sine lokasjoner.

“Den nye løsningen EVRY og Buypass har levert er resultat av et ønske om å ta i bruk Smartkort-teknologi på ulike områder, både for å øke sikkerheten på data og forenkle måten å identifisere seg på i våre systemer. Frem til nå har vi operert med mange ulike systemer og tilsvarende mange passord. Å forholde seg til alle de ulike løsningene kan være utfordrende for de fleste. Målet med løsningen er å fjerne passordjungelen, og la brukeren forholde seg til sitt Smartkort og sin pin-kode for å identifisere seg. Kortet skal identifisere brukeren på en sikker måte, og gi tilgang til de systemene han eller hun trenger,” sier Steffen Staalesen, Principal Engineer, Product Management IT i Gassco.


Løsningen

Buypass Smartkortet de ansatte har blitt rustet med samler en rekke sikkerhets- og ID-relaterte tjenester i en og samme løsning. Ett og samme kort blir benyttet av Gasscos ansatte til visuell identifisering, sikker pålogging til PC og systemer, samt tilgang til bygninger og lokasjoner.

Smartkortet representerer en to-faktors autentiseringsløsning basert på noe brukeren vet (en pin-kode) og noe brukeren har (en Smartkort-leser), og gir et høyere sikkerhetsnivå på autentisering enn vanlige passord. Avhengig av funksjon og behov er smartkortene fra Buypass lastet med lokale og kvalifiserte sertifikater. De lokale sertifikatene utstedes av Gassco for lokal bruk innenfor egen infrastruktur, mens kvalifiserte sertifikater utstedes av Buypass til ekstern bruk og tilfredsstiller markedets strengeste sikkerhetsnivå.

“Alle i Gassco har nå et personlig Smartkort og en pin-kode de logger seg på PC-en med. Ønsker man å logge seg av arbeidsstasjonen tar man bare ut Smartkortet. Ansatte kan også benytte kortet i kantinen for å betale, og for å få tilgang til bygninger. Per dags dato benytter vi ikke kvalifiserte sertifikater til signering og kryptering av informasjon, men vi har teknologien tilgjengelig og ønsker å ta den i bruk på et senere tidspunkt,” sier Staalesen.

Ved hjelp av programvaren Buypass LRA kan Gassco selv utstede og administrere Smartkort og sertifikater. Programmet styrer registreringen gjennom nødvendige kontroller og prosedyrer, og leverer funksjonalitet for å utstede glemmekort, erstatningskort, endre eller blokkere PIN-kode, fornyelse, sperring og feilsøking.

Løsningen gir Gassco gevinster på flere områder. Med de verdier som går gjennom gassrørene daglig er økt sikkerhet en viktig driver bak implementeringen av Smartkort-teknologien. Sikkerheten ivaretas gjennom elektronisk og fysisk adgangskontroll. Eksempelvis ligger det nå automatikk i at alle tilganger blir trukket tilbake når noen slutter i selskapet. Samtidig forventes det betydelig besparelser og effektivisering av arbeidsprosesser som følge av enkel, ensartet innlogging, uavhengig av lokasjon og PC.

Fremtidens løsning – ett kort til alt

Den aller største gevinsten med løsningen vil realiseres når alle Gasscos systemer og infrastruktur benytter seg av Smartkort, og kvalifiserte sertifikater tas i bruk.

“Ved å ta i bruk Buypass Smartkort-teknologi har vi tatt et stort skritt i riktig retning. Vi arbeider nå for å få sydd sammen alle interne systemer slik at sluttbrukeren kun behøver å forholde seg til Smartkortet og pin-koden, og dermed ha single sign-on til alle sine virksomhetsapplikasjoner. Vi har en vei å gå, men vi har valgt å satse på denne teknologien og har tro på at dette er det rette. En gang i fremtiden håper jeg at vi har ett kort, og uavhengig av hvorvidt man skal levere selvangivelsen eller tippekupongen, spise i kantinen, logge på PC-en eller signere et dokument – så bruker man det samme kortet,” sier Staalesen.

Godt samarbeid

EVRY og Buypass har samarbeidet tett under leveranse og implementering av Smartkort-teknologien på Gasscos lokasjoner. Med EVRY i førersetet og Buypass sin Smartkortløsning anser partene seg som en god match.

“Dette er første prosjekt hvor EVRY Haugesund og Buypass har jobbet så tett sammen om en leveranse. Det har vært en entydig positiv prosess, hvor vi har identifisert felles interesser og jobbet mot et felles mål. Vi ser frem til flere partnerleveranser av denne typen,” sier Kenneth Flotve, rådgiver i EVRY.