Gå rett til innhold

Sikker pasientinformasjon - på tvers av kommuner

Kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu er først i landet til å tilby sikker og effektiv pasientinformasjon på tvers av kommunegrensene. Resultatet er et bedre og tryggere tilbud til innbyggerne, og nå står løsningen klar til å tas i bruk av andre kommuner.

ikomm_1-mini
Buypass har samarbeidet med Ikomm om å levere sikker utveksling av pasientinformasjon mellom kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu.

I 2012 satte samhandlingsreformen norske kommuner på prøve. Reformen skulle gi rett pasientbehandling på rett sted og til rett tid, noe som stilte strenge krav til den enkelte kommune. De fire kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu var imidlertid godt forberedt. Allerede i 2010 startet de prosjektet Trust IKT, som hadde som mål å sikre god flyt av pasientinformasjon på tvers av kommunegrensene.

Før prosjektet ble satt i gang hadde hver kommune sin egen database og sin egen metode for å håndtere pasientjournaler. Å få slått sammen de fire systemene viste seg å kreve en ny forskrift. Da denne kom på plass mot slutten av 2012 kunne kommunene etablere og ta i bruk en felles pasientjournal. Dette var et viktig steg på veien mot å sikre best mulig behandling for kommunenes innbyggere, uavhengig av om de er innlagt på sykehus i nabokommunen eller om de ivaretas av lege i hjemkommunen.

Ikomm, som er IT-partner i prosjektet, er eid av Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune. De fikk i mandat å samordne journalsystemene i én felles løsning, samtidig som de sørger for at informasjonssikkerheten er på topp, og i henhold til Datatilsynets standard, sikker sone.

– Kommunenes ansatte bruker nå smartkort for å få tilgang til nødvendige pasientsystemer. Når de går videre til neste pasient eller oppgave tar de kortet med seg, noe som sørger for automatisk avlogging på arbeidsstasjonen man forlater.

Løsningen

Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet var stikkord. Den nye løsningen skulle være enkel å logge inn i, men samtidig være så sikker at informasjonen ikke tilfaller uvedkommende. Det var også viktig å holde oversikten over hvem som har tilgang til, registrerer og henter ut hvilken informasjon.

– Det var her Buypass kom inn i bildet. Vi måtte finne en måte å autentisere kommunens ansatte sikkert inn i journalsystemet på, og valgte en løsning med bruk av smartkort for både innlogging og utlogging, sier Kjetil Nordbye, prosjektdirektør i Ikomm.

Ved bruk av enhetlig og standardisert klientutstyr sikret Ikomm en trygg pålogging. Tidligere kunne man oppleve at ansatte lånte hverandres innloggingsdetaljer for å lese eller oppdatere journaler. Dette ble det nå slutt på med en individuell ID-bruker for alle. Et smartkort gjør det enkelt å logge inn, og sørger ikke minst for at man alltid logger ut når man forlater terminalen.

Implementering og samarbeid

Etter mye nybrottsarbeid fra både Ikomm og Buypass ble det landet på en løsning som tilfredsstiller Datatilsynets standard for sikker sone, og som samtidig er effektiv og brukervennlig å ta i bruk. Bruk av tynne klienter kombinert med høyt sikkerhetsnivå gjør at hver eneste pålogging må forsere flere ulike tekniske systemer, noe som medførte utfordringer underveis, men som også har gjort at sluttproduktet er svært sikkert og effektivt.

– Løsningen ble implementert i tett dialog med pilotbrukere i kommunene, og tilbakemeldingene har vært svært gode underveis. Godt samspill mellom Ikomm og Buypass har gitt et veldig godt sluttresultat, som er velegnet for å bygge tilsvarende løsninger både i andre interkommunale samarbeid og i enkeltstående kommuner, sier Nordbye.

Det er utstedt rundt 2500 smartkort til ansatte i kommunene. Disse er i hovedsak helsearbeidere, men også andre ansatte har tjenestlig behov for tilgang til løsningen, som for eksempel kantinemedarbeidere som må kjenne til allergier og lignende.

Resultat

Resultatet er en sømløs og stabil løsning, som bidrar til at de fire kommunene kan gi rett pasientbehandling på rett sted og til rett tid. De ansatte har fått en trygg og effektiv løsning som gir dem nødvendig informasjon på tvers av kommunegrenser, og som hjelper dem med å overholde strenge krav til informasjonssikkerhet i en hektisk hverdag.

– Kommunenes ansatte bruker nå smartkort for å få tilgang til nødvendige pasientsystemer. Når de går videre til neste pasient eller oppgave tar de kortet med seg, noe som sørger for automatisk avlogging på arbeidsstasjonen man forlater. Dette gir god informasjonssikkerhet, men vel så viktig er god og effektiv informasjonstilgang. En bruker kan ta opp igjen arbeidet på en hvilken som helst arbeidsstasjon, og fortsette sesjonen der man slapp. På denne måten frigjøres arbeidsstasjoner oftere og brukeren kommer raskt tilbake til sine oppgaver ved å sette inn kort og taste pin-kode. Som en bonus har prosjektet bidratt til å øke bevisstheten om informasjonssikkerhet blant de ansatte, sier Nordbye i Ikomm.

Helsevesenet er en vikartung bransje, noe som gjør det spesielt viktig at alle brukere er identifisert i systemet. I tillegg fungerer smartkortet som et multifunksjonskort, med blant annet fysisk adgangskontroll i dører, utskriftshåndtering og mobilt kontor som funksjonsmuligheter.

– I tillegg til økt sikkerhet har systemet bidratt til å gjøre kommunens ansatte mer fleksible og mer effektive. Tid spart på administrasjon er kjærkomment i helsevesenet, noe som også kommer pasientene til gode, sier Steffen Pettersen, salgsdirektør i Ikomm.

Veien videre

De fire kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu var tidlig ute med å adressere behovet for et interkommunalt samarbeid om pasientinformasjon, og ikke minst behovet for et stabilt og sikkert system for å håndtere journalene. Som følge av dette arbeidet ble lovverket endret og flere kommuner ser nå til Lillehammer-regionen for inspirasjon.

– Vi står klare for å rulle ut denne løsningen i andre kommuner, eller i andre deler av helsevesenet. Modellen som Ikomm og Buypass har utviklet egner seg spesielt godt for kommunesamarbeid og private helseforetak, og vi håper nå at flere skal få nyte godt av det nybrottarbeidet i Lillehammer-regionen, sier Pettersen i Ikomm.

I tillegg vil løsningen være relevant for andre miljøer som er opptatt av informasjonssikkerhet, eksempelvis leverandører til helsevesenet og foretak som forvalter personsensitive data. I Lillehammer-regionen er de nå klare for fase to; å løfte eksisterende løsning over på mobile plattformer. Dette vil for eksempel komme hjemmetjenesten i de fire kommunene til gode.
– Løsningen vi har utviklet sammen med Ikomm er et godt valg for fremtiden for alle som forvalter personsensitiv informasjon, og konseptet kan ved hjelp av enkel skreddersøm tilpasses de fleste behov. Vi håper nå at resten av helse-Norge lar seg inspirere av Lillehammer-regionen, og jobber for å tilby sine innbyggere tilsvarende gode tjenester, sier Pål Müller, salgsdirektør i Buypass.