Gå rett til innhold
Kundehistorier

Store samfunnsbesparelser med trygg digitalisering

Gjennom digitalisering av arbeidsprosesser og elektronisk meldingsutveksling har helsesektoren sammen med private leverandører og Direktoratet for e-helse skapt bedre tjenester både for helsepersonell og Norges befolkning, og utløst samfunnsbesparelser på flere milliarder kroner. Sikker kryptering av sensitive data har vært en av de avgjørende elementene i digitaliseringen og meldingsutvekslingen.

Smak på disse tallene:

  • Nesten 25 millioner e-resepter årlig
  • Mer enn ni av ti resepter er digitaliserte
  • Digitalisering av arbeidsprosesser på over 2000 lokale, regionale og nasjonale instanser
  • Det er over 800 000 innlogginger hver måned på helsenorge.no for å sjekke medisinsk informasjon
  • En elektronisk kjernejournal for alle nordmenn med livsviktig informasjon

Disse kulepunktene er vitnesbyrd om en historisk endring av landets viktigste instanser. Millioner av papirlapper er borte, behandling skjer raskere og bedre, og alle i samfunnet nyter godt av det.

- Målet har vært å lage løsninger som sikrer mye bedre pasientbehandling. I all enkelthet handler det om at riktig person får tak i rett informasjon, når og hvor vedkommende behøver det,

sier Ingar Dahl. Han er leder for beredskapen i direktoratet som ble spunnet ut av Helsedirektoratet i januar 2016, med et klart og tydelig mandat: Skap et enklere helse-Norge gjennom kraften i digitalisering.

Ingar Dahl_©RebeccaRavneberg
Ingar Dahl i Direktoratet for e-Helse. Foto: Rebecca Ravneberg

Frigjør varme hender

Behov for høy sikkerhet er fellesnevneren for oppgavene som har vært mange og av stor betydning.

- Vårt mandat er å lede, koordinere og sikre gjennomføring av prosjekter som styrker digitaliseringen av helse og omsorgssektoren. Vi blir stadig flere i samfunnet og behovet for medisinsk bistand øker. Derfor er det viktig med smarte løsninger som frigjør varme hender, sier Dahl.

Særlig to løsninger har vært av stor betydning:

  •  Innføring av nasjonal kjernejournal: Med denne kan autoriserte personer i helsesektoren logge seg inn og hente kjernejournalen til alle i befolkningen. Rask tilgang til riktig informasjon, uansett tid og sted, sikrer bedre og mer nøyaktig behandling.
  • E-resept: Sikrer at resepter sendes til i en sentral database der alle apotek kan hente ut forskrevne medisiner til hver enkelt innbygger. Det gir detaljoversikt over medisinering på den enkelte, ingen utfordringer med papirlapper på avveie, og trygghet for alle.

I tillegg er portalen helsenorge.no etablert. Dette er en brukervennlig tjeneste som samler alle innbyggeres digitale helseløsninger (resepter, journaler og egne helseopplysninger). Her vil det også være kvalitetssikret informasjon relatert til sykdommer, og mulighet til digital dialog med helsevesenet.

- Løsningene har på kort tid blitt godt kjent og populære hos helsepersonell og i befolkningen, sier Dahl.

Sikkerhet forankret i hele organisasjonen

Plattformen for digitalisering må være tuftet på sikkerhet, og dette er også en viktig brikke for å skape nasjonale løsninger. Systemene må være sikret mot tap av sensitiv pasientinformasjon, og det er eksempelvis aldri blitt avdekket falske e-resepter.

- I vårt direktorat har alle et særlig ansvar for informasjonssikkerhet, og det er forankret fra toppen. Sikkerhet er enormt viktig fordi vi forvalter helsedata med stor verdi, både for den enkelte og kollektivt for samfunnet. Tilgang til data i stort omfang gir oss mulighet til å forske frem bedre behandlingsformer og utvikle bedre prosesser i helsevesenet, sier Dahl som påpeker at de er avhengig av å ha tillit i befolkningen.

Løsningene til direktoratet er komplekse og samfunnskritiske, og det legges kontinuerlig store ressurser ned i kvalitetssikring og forbedringer. Sikker og stabil tilgang til informasjonen er alfa og omega.

Signering og kryptering

Kryptering er nødvendig for at informasjonen flyter trygt mellom aktørene i helsevesenet, og for at den skal være tilgjengelig for den enkelte innbygger. Derfor har direktoratet brukt virksomhetssertifikater utstedt av Buypass. I helsevesenet brukes sertifikatene til å kryptere all elektronisk kommunikasjon, og Buypass har bidratt til oppsett av systemene i henhold til kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor. I tillegg brukes virksomhetssertifikatene til å signere alle meldinger, over 200 millioner i 2017, slik at mottager med sikkerhet vet hvem avsender er.   

Bidraget fra Buypass har vært særlig viktig i forhold til signering og kryptering av e-resepter og andre meldingstyper innen helsesektoren, sier Dahl.

Store samfunnsbesparelser

Selv om det ikke finnes oppdaterte beregninger, er det ingen tvil om at effektiviseringen fra disse nøkkelprosessene har skapt milliardverdier for samfunnet – målt i kroner og øre. For den enkelte innbygger er trygghet for bedre pasientbehandling en enda viktigere gevinst. Viktig er også den opplevde verdien i helsevesenet der leger, sykepleiere og helsepersonell kan bruke tiden på mennesker fremfor papir.

- I så store og kritiske prosjekter er det nødvendig med partnere vi kan stole på. Det var et viktig poeng at vi kunne bruke en lokal aktør som kunne levere sikkerhetsløsninger på høyeste nivå. Buypass var med oss i hele prosjektet og bidro til at tjenestene kom på plass på en god måte. De er proffe og behagelige å jobbe med, sier Dahl.

Bistanden har vært særlig viktig i forhold til å sikre at systemene har den høyeste tilgjengeligheten.

- Buypass har strukket seg langt for å hjelpe oss i pilotprosjekter som har vært testet ut over lengre tid. De har sett samfunnsperspektivet og gitt verdifull bistand i utviklingen av det som er blitt veldig robuste tjenester.

Direktoratet har allerede høstet mange lovord for sine internasjonale nyvinninger, og i 2017 kåret Datatilsynet  løsningen nasjonal kjernejournal til fremst i Norge innenfor innebygd personvern.