Gå rett til innhold
Til kundehistorier

Første by som fullvaksinerte alle: Ikke vært mulig uten smartkort

Sarpsborg kommune var første by i Norge som fullvaksinerte alle innbyggerne. Samtidig moderniserte de for fullt bak kulissene for å få det til.

sarpsborg kommune

Etter ett år med korona måtte Sarpsborg løse flere problemer samtidig for å vaksinere alle innbyggerne raskt. Da de skulle ansette opp mot hundre nye helsemedarbeidere som kunne sette vaksiner, var utfordringen å få de i arbeid umiddelbart. 

Leif-Tore Martinsen er prosjektleder for Teknologi og Endring, med en IT-avdeling på 22 ansatte, delt i to enheter for drift og brukerservice. Sammen har de levert en løsning basert på teknologi fra Buypass, som nå brukes for identifisering, nøkkelkort og tilgang på tjenester for 2500 ansatte. 

Sarpsborg var først i Norge med å vaksinere alle. Vi fikk de første dosene og grunnen til at vi gjennomførte så raskt er direkte knyttet til smartkortene. Leif-Tore Martinsen, Sarpsborg Kommune

- I Buypass er vi imponert over hvor effektivt og løsningsorientert Sarpsborg kommune har jobbet for å tilrettelegge for rask vaksinering av innbyggerne i kommunen, og hvordan de i prosessen har dratt nytte av tilgjengelig teknologi for å gjør det enklere for både brukerne og IT avdelingen, sier Martin Otterstad, Salgssjef i Buypass.

martin-otterstad-buypass-og-leif-tore-martinsen-sarpsborg-kommune
Koronavennlig handshake mellom Martin Otterstad fra Buypass og Leif-Tore Martinsen i Sarpsborg Kommune. Foto: Buypass AS

Krevende situasjon akselererte digitaliseringen

Da koronapandemien brøt ut i mars 2020, innså IT-avdelingen at det ville komme behov for massevaksinering. Etter å ha løst umiddelbare behov med å implementere automatisk timebestilling for innbyggerne og teste nok mennesker, fortsatte Sarpsborg kommune med akselerert digitalisering for å håndtere den krevende situasjonen.

- I oktober bestemte vi oss for å etablere vårt eget ID-kontor. Fagmiljøene satte press på oss. De hadde ikke sjans til å administrere og strukturere timebestillinger og vaksinasjoner i den skalaen som krevdes uten å ha teknologien til det. Vi ble forespeilet et behov for bortimot 100 nye ansatte på kort tid, og derfor startet vi arbeidet, sier Leif-Tore Martinsen.

Da enhet Eiendom var i gang med å skifte ut kommunens nøkkelkort, ble de oppfordret av IKT til å kjøpe smartkort for å tilrettelegge for fremtidige behov. Det viste seg å være lurt. Da vaksinene kom måtte kommunen øke bemanningen og etablerte et ID-kontor i løpet av en uke.

Sarpsborg Kommune er nok et eksempel på hvordan Buypass løsning for elektronisk ansatt-ID bidrar til å forene sikkerhet og brukervennlighet. Martin Otterstad, Buypass.

Rask utrulling av IDer på høyeste sikkerhetsnivå

IT-avdelingen gikk til anskaffelse av Buypass Access Solution som gjør kommunen i stand til selv å utstede IDer på høyeste sikkerhetsnivå. Disse IDene utstedes på Smartkort som i tillegg benyttes til dører og bygninger og andre aksesspunkter.

Tidligere måtte ansatte bestille kort for egen regning og møte opp på postkontoret for å identifisere seg. Noe som kunne ta flere dager. Etter etableringen av ID-kontoret i Sarpsborg, kunne 50 nyansatte helsemedarbeidere få tilgang til vaksinasjonsregisteret, journalsystemer, kommunale eiendommer og skrivernettverket på få minutter. 

- Sarpsborg var først i Norge med å vaksinere alle. Vi fikk de første dosene og grunnen til at vi gjennomførte så raskt er direkte knyttet til smartkortene.

Kommunerådet helse og velferd ga positive tilbakemeldinger på løsningen. Den 26. august gikk nyhetsvarselet ut fra NTB om at Sarpsborg kommune hadde satt sin siste vaksinedose.

Samlet sett har kommunen nå over 2500 brukere med smartkort, med mulighet for å ta i bruk Buypass. Enten de skal ha tilgang til skoler, idrettsanlegg, rådhus eller andre kommunale anlegg, kan de bruke kortet sitt, der IT-avdelingen kan tilrettelegge for riktige tilganger. 

Skal fortsette å utnytte potensiale i løsningen

leif-tore-martinsen-sarpsborg-kommune
Leif-Tore Martinsen har ledet innføringen av smartkort i Sarpsborg kommune i forbindelse med Covid19-vaksinering. Nå ser han på hvordan Buypass-løsninger kan bidra til ytterligere forenkling for kommunens leger og sykepleiere. Foto: Buypass AS

Etter å ha vaksinert alle sine innbyggere, ser Sarpsborg nå mot å utnytte mer av potensialet i teknologien til Buypass. Blant annet til å forenkle hverdagen for leger og sykepleiere.

- Situasjonen er at mange helsearbeidere syns dette tar så lang tid at de opplever dette kompliserer arbeidet i en hektisk hverdag og i ytterste fall forårsaker forsinkelser. Nå utforsker vi muligheten til å bruke Buypass og smartkort til å logge på datamaskinen og digitale helsetjenester. Slik at det blir en enhetlig og sikker måte å logge seg på alle elektroniske tjenester.

I likhet med mange andre organisasjoner og kommuner har Sarpsborg gjennomført flere år med digitalisering på kort tid under korona pandemien. 

- Etableringen av ID-kontoret i samarbeid med Buypass viste at det er ikke vanskelig å innføre ny teknologi. Den største utfordringen er å endre arbeidsprosessene. Men nå kan oss vi snu raskere enn noensinne. Og det som er spennende er at de ulike fagmiljøene i større grad snakker sammen nå enn før. Da kunne man sitte på hver sin tue og glemme at man er en del av noe større. Det har vært den viktigste lærdommen fra vaksinasjonsprogrammet, sier Leif-Tore Martinsen.

Buypass ser en økende interesse i kommunesektoren for elektroniske ID- løsninger.

- Sarpsborg Kommune er nok et eksempel på hvordan Buypass løsning for elektronisk ansatt-ID bidrar til å forene det offentliges sikkerhetskrav med brukervennlighet, avslutter Martin Otterstad, i Buypass.