Gå rett til innhold
Nyheter fra Buypass

- Vi er storfornøyde!

Det sier Tore Børsting i Fosen IKT om Buypass sin eID-løsning. Nå har rundt 1700 brukere i tre kommuner på Fosen tatt løsningen i bruk og prosessen og oppstarten har gått over all forventning, ifølge prosjektlederen. 

Da tre av fire kommuner på Fosen skulle bli en del av Helseplattformen, kom også behovet for en autentiseringsløsning som holder eID nivå høyt. Valget falt på Buypass sin id og autentiseringsløsning med Fido2 fordi den tilfredsstiller sikkerhetskravet, og fordi den er både enkel å administrere og bruke. 

- Det siste veide tungt for vår del, forteller Børsting. Vi er en liten IKT-enhet som skal tjene mange brukere spredt over store deler av Fosen, hvor avstandene er store. Da må det fungere, forklarer han. 

fosen foto av strandlinje

Fosen IKT er Fosen-kommunenes felles IKT-senter. Prosessen med å innføre ny løsning startet tidlig i 2022 og har gått veldig raskt. Allerede i sommer var ny eID fra Buypass ferdig testet og klar til produksjon.  
- 11. november gikk vi på Helseplattformen, og av de 1700 brukerne som har tatt løsningen i bruk, har vi fått kun ytterst få negative tilbakemeldinger. De fleste er tvert imot veldig godt fornøyde, forteller en glad Børsting. 

Enkel å utstede og distribuere til mange

Tore Børsting hos Fosen IKT
Tore Børsting i Fosen IKT ser rett og slett storfornøyd med hvordan ny eID-løsning fungerer for de ansatte i kommunene på Fosen

- I motsetning til alternative ID og autentiseringsløsninger er vi nå på en web-basert løsning, som ikke krever ekstrautstyr. Kommunene har valgt litt ulike måter å løse distribusjon av ID på, men alle ansvarlige har fått lynkurs på 10-15 minutter når de har kommet hit for å hente eID-nøklene til sin kommune/enhet. Det har vært tilstrekkelig til at de selv kan gi nødvendig opplæring til sine brukere, forteller Børsting. Vi har store geografiske avstander, og både kommunen og vi sparer dermed masse tid når alle ansatte slipper å reise hit for å få tildelt brikke og få opplæring, sier han. 

Kommunene på Fosen er blant de minste kommunene som har tatt Buypass ID i bruk. Hvordan passer denne løsningen her?  
- Behovet for sikkerhet er det samme uavhengig av størrelsen på kommunen. Når løsningen i tillegg er enkel å administrere og brukerne opplever den som funksjonell, blir Buypass-løsningen helt optimal for oss og de kommunene vi administrer. 

Hvilke enheter i kommunene opplever fortrinnene med løsningen i størst grad?  
- Helse antar vi. Arkiv har også tatt løsningen i bruk i forbindelse med innlogging i ID-porten. I tillegg har vi fått henvendelser fra Oppvekst som har luftet behovet, men ikke kommet i gang ennå. Enkelte nøkkelpersoner har også behov for ekstra sikkerhet og kan derfor ha glede av løsningen. Vi ser for oss at det kan gjelde ledere, økonomiansvarlige etc. 

Enkel, stabil og fremtidsrettet 

Hva er dere mest fornøyde med?  
- Buypass sin eID-løsning har gitt oss økt sikkerhet, samtidig som den er enkel og tidsbesparende for brukerne. Komboen med brikker og enkle pinkoder er den beste vi kunne valgt for Helseplattformen, konstaterer Børsting. 

- Overraskende få brikker har blitt borte og vi har mottatt kun noen få kommentarer fra brukerne. Det er et godt tegn. Dette er løsninger som brukerne er helt avhengige av at fungerer. Når vi hører lite, anser vi det som et tegn på at Buypass ID fungerer godt, sier han. 

- At innføringen har gått så smertefritt, til tross for knapp tidsfrist, betyr selvsagt også mye. Løsningen er veldig stabil og fremtidsrettet, og vi ser allerede flere bruksområder. Innlogging på klienter, hjemmekontorløsninger og Citrix er noen eksempler, forteller Børsting. På sikt ser vi for oss at alle ansatte i våre kommuner kommer til å være utstyrt med eID-nøkkelen, mener Børsting. 

- Det er rett og slett kjempehyggelig å høre at Fosen IKT og deres brukere er så godt fornøyde. Vi opplever stor interesse for denne løsningen fra hele kommune-Norge. Erfaringene våre viser at løsningen skalerer godt hos alle kommuner som har tatt den i bruk. Det gjelder store som små, sier Martin Otterstad i Buypass. 

- Buypass skal også ha skryt for at de har vært veldig behjelpelige med alt vi har hatt behov for. Vi har også lært utrolig mye gjennom denne prosessen, avslutter Børsting.