Gå rett til innhold
Nyheter fra Buypass

Åpenhetsloven står høyt på vår agenda

Buypass omfattes av Åpenhetsloven, som har til hensikt å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder.

Loven trådte i kraft 1. juli i 2022, og skal sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter etterlever dette.

I tråd med Åpenhetslovens intensjoner og våre egne verdier, er vi i Buypass opptatt av å opptre med respekt for menneskerettigheter og å sikre gode arbeidsforhold. Hos oss selv, og hos våre leverandører. Vi jobber derfor med å identifisere, vurdere og håndtere eventuelle negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsvilkår som vi enten forårsaker direkte eller bidrar til gjennom samarbeid eller kundeforhold.

Vi har utført en kartlegging av vår leverandørkjede på bakgrunn av en aktsomhetsvurdering.De av våre leverandører som av en eller annen grunn er i risikogruppen, vil få tilsendt et enkelt spørreskjema og informasjon om hvilke krav vi stiller.

Kravene vi stiller til leverandørene er nedfelt i våre Forretningsetiske retningslinjer for leverandører (Suppliers Code of Conduct - engelsk).