Nyheter fra Buypass

Buypass med solide resultater i 2017

Buypass leverte solide resultater i 2017. Økt digitalisering gir vekst i alle virksomhetsområder og økt etterspørsel etter selskapets løsninger for trygg og brukervennlig elektronisk ID, e-signering og betaling.

Buypass-konsernet vokser i alle sine kjerneområder innen sikkerhetsløsninger for elektronisk ID, e-signering og betaling. Omsetningen endte på 222,5 millioner kroner, noe som er nesten 10 millioner kroner mer enn i 2016. Resultatet før skatt styrket seg med ti prosent, og endte på 44,6 millioner kroner. Selskapet utsteder en personlig identitet som ble benyttet av over 2,8 millioner Nordmenn, i snitt 45 millioner ganger hver måned i 2018.  

Gunnar Lindstøl, Buypass AS
Gunnar Lindstøl, Adm.dir. i Buypass AS er godt fornøyd med resultatene for 2017.

Administrerende direktør i Buypass, Gunnar Lindstøl, er godt fornøyd med resultatene:

- Vi leverer et av våre beste år noensinne fordi vi har et sterkt team av dyktige og dedikerte medarbeidere som hver dag leverer trygge og stabile produkter og tjenester, og som kontinuerlig skaper ny verdi for våre kunder gjennom innovasjon som engasjerer over halvparten av selskapets ansatte. Våre løsninger har blitt en viktig forutsetning for å lykkes med digitalisering innen stadig flere sektorer.

Sunn vekst

I helsesektoren ble Buypass ID brukt til å signere over 80.000 e-resepter hver dag, og til å sikre over 200 millioner meldinger, både på virksomhetssiden og blant landets innbyggere.

- Gjennom å tilby ID- og e-signaturløsninger kan primær- og spesialisthelsetjeneste lokalt og regionalt benytte trygge og enkle digitale løsninger som sikker pålogging i bedriftsnett, elektronisk innsending av sykemeldinger, legeattester, oppgjørskrav og e-resepter til NAV og Helsedirektoratet, sier Lindstøl.

Han er også tilfreds med mottagelsen til selskapets to nyeste autentiseringsløsninger med mobil-apper. Den ene ble innlemmet i IBMs globale markedsplass for sikkerhetsløsninger og er tilgjengelig for virksomheter som ønsker å tilby sine ansatte trygg innlogging til IT-tjenester. Den andre: Buypass ID i mobil er allerede tatt i bruk av nærmere 100.000 personer for innlogging til offentlige tjenester på høyeste sikkerhetsnivå.

Økt betalingsvolum

Buypass betalingsvolum økte i 2017. Buypass ID og betalingsapplikasjoner i mobil har nærmere 800.000 brukere, med en formidlet årlig omsetning på over 5 milliarder kroner i mobilbetaling. Her er samarbeidet med Norsk Tipping særlig fremtredende.

- Her hadde vi et totalt volum i betalingsformidling på over 26 milliarder kroner, og vi formidlet nærmere åtte milliarder kroner i premieutbetalinger. Vi har opparbeidet oss spennende erfaringer, kompetanse og løsninger som kan komme søsterselskaper av Norsk Tipping til gode i fremtiden. Vi er svært takknemlige for det konstruktive og gode samarbeidet med Norsk Tipping. Det gir oss troverdighet og er en verdifull referanse overfor andre ansvarlige spillselskaper, sier Lindstøl.

Samarbeidet med Norges Idrettsforbund var også oppløftende i 2017. Over 2500 idrettsklubber og 450.000 aktive brukere benytter idrettens ID og betalingsløsning fra Buypass til sikker pålogging og betaling i NIFs nettbaserte fellestjenester.

Strengere regler gir flere muligheter

I 2018 kommer flere nye EU-regler som øker behovet for sertifiserte sikkerhetsløsninger. For nettsider blir det stadig større krav til sertifikater for å sikre gode og trygge tilgjengelige tjenester, og Buypass er en av Europas fremste aktører i dette markedet.

- Vi er den eneste skandinaviske aktøren som utvikler og produserer sikker identifikasjon til hele den elektroniske verdikjeden, fra og med sertifikater til personer, virksomheter, domener og applikasjoner. Vi skal selge våre løsninger over hele Europa og skal derfor ansatte flere sikkerhetsspesialister som har erfaring med internasjonalt salg, sier Lindstøl.

Internasjonaliseringen skjer gradvis, med fokus på Europa, Norden og nærområdene.

- Våre internasjonale ambisjoner forsterkes av to sentrale nye EU-regler. eIDAS erstatter e-signaturlovgivningen og krever at aktører i flere sektorer må benytte godkjente sikkerhetssertifikater. Senere kommer også en oppdatering av betalingsdirektivet (PSD2) som skjerper kravene til sikkerheten i betalingsnettverkene. Vi er en av få aktører som er klare for sikkerhetssertifikater i samsvar med begge disse direktivene, og dermed godt posisjonert for å levere, sier Lindstøl.