Nyheter fra Buypass

Buypass er i full drift

Korona-pandemien er fremdeles utfordrende for oss alle. Vi overvåker situasjonen nøye, og forholder oss til gitte anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Vi er pr. i dag i full drift.

Buypass har iverksatt nødvendige tiltak for i størst mulig grad å kunne opprettholde vår kapasitet og leveranseevne.

Dette er noen av tiltakene som er iverksatt:

  • Beredskapsledelse som møtes kontinuerlig
  • Interne og eksterne møter gjennomføres digitalt
  • Tilnærmet alle ansatte jobber utelukkende fra hjemmekontor
  • Skiftordninger i produksjon og kundeservice for å minimere smitterisiko
  • Regelmessig kontakt med relevante myndigheter

  1. ta-ansvar

    Hjelp Folkehelseinstituttet med å holde oversikt

    Bidra til å hjelpe Folkehelseinstituttet og norske myndigheter med kartlegging av hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge. Meld fra her

Se også oppdatert informasjon fra Helsedirektoratet

Denne informasjonen vil bli løpende oppdatert.