Nyheter fra Buypass

Buypass formidlet 36 milliarder kroner i 2018

Årsresultatet for Buypass viser at betalingsvolumet er større enn noensinne med 2.9 millioner brukere i Norge. I 2018 ble Buypass ID benyttet over 80 millioner ganger per måned.

I dag kunngjør Buypass, en av Norges ledende leverandører av ID- og betalingsløsninger, årsresultatet for 2018, med en omsetning på 225 millioner kroner. Samarbeidet med Norsk Tipping har gitt en betydelig vekst i digitale salgskanaler. Buypass formidlet 8 milliarder kroner i premieutbetalinger til vinnerne blant de om lag 2,4 millioner spillerne. Betalingsformidlingen i frivillig sektor ga også positive bidrag til veksten i 2018.

Vi opplever en markant økning innen betalingstjenester og volumet var på 110 millioner transaksjoner i desember. Enkel og trygg betaling er forutsetninger for denne veksten, sier Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass AS.

Gunnar Lindstøl Buypass
Gunnar Lindstøl, Administrerende direktør hos Buypass AS avrundet 2018 med 36 milliarder kroner i formidlet omsetning, og 2,9 millioner brukere med en Buypass ID.

Fra og med april trer deler av EU-direktivet Payment Service Directive 2 (PSD2) i kraft i Norge. Hensikten er blant annet å øke konkurransen og heve sikkerheten i betalingsmarkedet. Buypass er det eneste selskapet i Norden som er sertifisert for å levere sikkerhetsprodukter i tråd med PSD2 og som oppfyller kravene til Open Banking Europe.

PSD2 endrer verdikjedene og aktørene innen betalingsformidling i Europa. Et av våre bidrag er å øke sikkerheten i nettverkene, og vi er det eneste selskapet i Norden som kan levere på dette, sier Lindstøl.

Buypass leverer et bredt sett løsninger som svarer på de mest avanserte id- og signeringsbehovene. De kan blant annet vise til at majoriteten av norske kommuner er kunder av selskapet.

Buypass elektroniske ID og signaturløsninger ble brukt til å sikre over 200 millioner elektroniske meldinger i helsesektoren i 2018. Kjernejournal og eResept er eksempler på tjenester som beskyttes med løsninger fra Buypass.

I idretten omfavnes også ID og betalingsløsningene, som bidrar til enklere tjenester og frigjøring av tid til å skape mer idrettsglede. Tjenestene det siste året har vokst til å omfatte over 550 000 brukere og 3000 klubber. Transaksjonsvolumene forventes å vokse videre i 2019 drevet av at stadig flere tar i bruk NIFs fellesløsninger.

Nøkkeltall for 2018

 • Årsomsetning: 225 millioner kroner
 • Resultat før skatt: 33 millioner kroner
 • Månedlig betalingsformidling 2018: 2,5 MRD
 • Transaksjonsvolum på mobil: 5 MRD
 • Totalt antall brukere: 2,9 millioner
 • Brukstall: 80 millioner aktiviteter via Buypass ID per måned
 • Antall mobilbrukere: 1 million
 • Antall e-resepter per dag: 80 000
 • Antall offentlige tjenester som benytter Buypass: Over 2 500
 • Antall idrettslag og klubber som benytter Buypass: Over 3 000
 • Antall brukere i idretten: 570 000