Buypass gjør strakstiltak for å bidra til å hindre spredning av Corona | Buypass AS
Nyheter fra Buypass

Buypass gjør strakstiltak for å bidra til å hindre spredning av Corona

På generelt grunnlag følger Buypass Folkehelseinstituttets retningslinjer. Slik utviklingen av Corona-pandemien er nå, iverksettes også følgende strakstiltak som gjelder inntil videre.

De fleste av våre ansatte jobber nå hjemmefra.

Leveranse av post og varer til vårt kontor vil opprettholdes, da resepsjonen er bemannet

For alle andre henvendelser, vennligst kontakt kundeservice på: 22 70 13 00.

For oss handler dette om å vise solidaritet med alle som er spesielt utsatt. Vi overvåker situasjonen på daglig basis, og sørger samtidig for at Buypass drives så nær normalt som mulig.

Vi ber om forståelse for  tiltakene. På forhånd tusen takk.

ta ansvar for å unngå å spre corona smitte