Gå rett til innhold
Nyheter fra Buypass

Buypass med omsetning på 255 millioner kroner

Betalingsvolumet i Buypass er rekordhøyt, og den kraftige økningen i bruken av digitale tjenester har ført til en vekst for ID og autentiseringsløsninger.

22.03.21, Oslo - Buypass, leverandør av ID, e-signatur og betalingstjenester, kunngjør i dag årsresultatet for 2020, med en total omsetning på 255 millioner kroner. Omsetningen for 2020 er 16 millioner høyere enn fjoråret, og EBIT endte på 30,5 millioner kroner.

Gunnar Lindstøl, Buypass AS
Gunnar Lindstøl, Administrerende direktør i Buypass.

- Vi formidlet over 75 milliarder kroner i betalinger og utbetalinger for 3 millioner sluttbrukere i 2020. Videre ser vi en vekst i de fleste av våre markeder. Dette omfatter også tillitstjenester innenfor offentlig, kommunal og privat sektor, sier Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass.

Gjennom innovative sikkerhetsløsninger bidrar Buypass til bærekraftig digitalisering i blandt annet helsesektoren. I rammeavtalen mellom Sykehuspartner og Capgemini vil Buypass levere ID og autentiseringsløsninger til alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst er det største regionale helseforetaket, og utgjør ca. 60 % av spesialist-helsetjenesten i Norge. I tillegg etablerer apotekkjedene i Norge ett felles kjernesystem, der alle ansatte skal benytte Buypass ID- og autentiseringsløsning for å logge seg på, og for attestering av resepter.

- Det siste året har vi sett en kraftig økning i utviklingen av digitale tjenester i hele landet. Vi har blant annet utviklet og levert sikkerhetsløsninger til helsepersonell som har sørget for at de fikk etablert mobile legekontorer i rekordfart. Dette har bidratt til økt smittevern og beredskap, sier Lindstøl.

I 2020 ble Buypass definert som Samfunnskritisk Virksomhet innen området «Digital sikkerhet i sivil sektor» med Justis- og beredskapsdepartementet som ansvarlig departement.

Lansert iSonen - ny tjeneste for idretten

Store deler av idretten stengte ned samtidig med pandemiutbruddet, men utviklingen av digitale tjenester har fortsatt. Buypass lanserte tjenesten iSonen i 2020. En løsning skreddersydd for å gjøre det enklere for idrettsklubber å gjennomføre idrettsarrangement. Stadig flere klubber og særidrettsforbund tar i bruk iSonen for å være klare til å arrangere aktiviteter når idretten igjen åpner for fullt.

Resultatene for Buypass i 2020 i hele 1.000 NOK

  • Inntekter: 254.993
  • EBIT: 30.443.
  • EBITDA: 37.510

Andre nøkkeltall for 2020

  • 80 millioner transaksjoner med Buypass ID pr. dag
  • 26 milliarder NOK i betaling via mobil
  • 1 500 000 mobil-brukere
  • 4 400 offentlige tjenester på nett kan nås med Buypass ID
  • 3 000 000 brukere med Buypass ID
  • 100 000 e-Resepter signeres og krypteres med Buypass ID og eSeal hver dag