Nyheter fra Buypass

Datasikkerhet - alt starter med en sterk ID

Datasikkerhet er viktig for alle. ­ – Spør du meg, er helsetjenesten et sted der datasikkerheten bør være helt fremst i bevisstheten. Merk deg at alt starter med en sterk elektronisk ID, sier Trygve Daae, fagansvarlig for helse i Buypass.

Daae påpeker at trusselbildet er langt mer alvorlig enn tidligere og at konsekvensene med data på avveie er store. – Det hjelper ikke med nettverkssikkerhet hvis den som logger seg på, ikke er riktig person. Alfa og omega er en sterk elektronisk ID, en sikker identitet gjennom en sertifisert utstedelsesprosedyre, sier han.

Trygve Daae Buypass

– Vi tilbyr en komplett portefølje av tjenester for identifisering og kryptering av informasjon gjennom hele den elektroniske verdikjeden, sier Trygve Daae, fagansvarlig for helse i Buypass.Sikkert og raskt i helsetjenesten
­– Buypass tilbyr løsninger som både er sikre og som gir lynrask tilgang til sensitive pasientdata, sier Daae. Han peker på løsningen Buypass Access Solution (BAS) som samler virksomhetens behov for sikker tilgang i én løsning.  De ansatte forholder seg til en elektronisk ID for innlogging lokalt og til pålogging og signering i offentlige tjenester. I tillegg legger løsningen til rette for å kombinere elektronisk sikkerhet med fysisk adgang til virksomhetens lokaler.


Kvalifiserte sertifikater
BAS støtter bruk av bedriftens egne sertifikater for tilgang til nettverk og andre lokale tjenester. – Løsningen støtter også våre kvalifiserte sertifikater som blant annet brukes for meldingsutveksling og tilgang til en rekke offentlige tjenester – både på mobil og smartkort.
Buypass er registrert hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet som utsteder av kvalifiserte elektroniske sertifikater. Sertifikatene tilfredsstiller den nye kravspesifikasjonen til eIDAS, et europeisk rammeverk for utstedelse, administrasjon og bruk av digitale sertifikater.

Fakta
Buypass har siden oppstarten i 2001 bygget opp et unikt kompetansemiljø for utvikling av brukervennlige sikkerhetsløsninger som tilfredsstiller markedets og myndighetenes strengeste sikkerhetskrav.