Gå rett til innhold
Nyheter fra Buypass

En nøkkel til det europeiske markedet

Et kvalifisert elektronisk segl vil for stadig flere virksomheter være helt nødvendig for å kunne markedsføre og levere sine produkter og tjenester i det europeiske markedet. Rett før jul ble Buypass sertifisert til å utstede kvalifisert elektronisk segl. 

Virksomheter som tilbyr elektriske produkter i EU, er et eksempel på dette. De må være registrert i produktregisteret, EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), for å få lov til å synliggjøre påkrevet informasjon om produktenes energieffektivitet. EPREL-registeret krever nå autentisering med kvalifisert elektronisk segl. 

- Autentisering med kvalifisert elektronisk segl er dermed helt avgjørende for at disse virksomhetene skal få innpass til markedet i EU-landene, forklarer produktansvarlig i Buypass, Eivin Peter Hansen. 

Eivin Peter Hansen Buypass AS
Eivin Hansen hos Buypass er klar for å rulle ut kvalifisert elektronisk segl til Europeiske virksomheter.

Først ute 

- For oss er dette svært viktig, for uten riktig autentisering blir vi ikke verifisert som leverandør i EPREL, og uten verifisering vil ikke påkrevd informasjon om produktenes energieffektivitet bli allment tilgjengelig i EU, bekrefter produktansvarlig Sigmund Søbyskogen i Flexit. Flexit produserer energieffektive løsninger for ren og frisk luft til bolig- og yrkesbygg. 

Sigmund Søbyskogen_Flexit
Produktansvarlig i Flexit, Sigmund Søbyskogen, forteller at kvalifisert elektronisk segl en nøkkel til EPREL-registrering og dermed det europeiske markedet.

- Med Buypass kvalifisert elektronisk segl er vi en av de første i vår bransje med verifisering i EPREL-registeret, forteller Sørbyskogen. 

Strengere krav til sikring av dokumentasjon  

eIDAS-forordningen gir bransjeregistre og organisasjoner i EU mulighet til å regulere sikring av all type dokumentasjon på tvers av medlemslandene i EØS. Dette resulterer i at flere nå krever påføring av kvalifisert elektronisk segl på innlevert dokumentasjon. 

Naturlig del av produktporteføljen til Buypass 

- Flere virksomheter som har støtt på krav om kvalifisert elektronisk segl, har kommet til oss for å få hjelp, forteller Hansen. Siden vi i Buypass har tilbudt kvalifiserte tillitstjenester i mange år, var det nærliggende for oss å starte arbeidet med å bli en sertifisert tilbyder av kvalifisert elektronisk segl også. I løpet av desember 2022, ble vi en sertifisert utsteder, sier han. 

- Allerede i januar har de første kundene fått tilsendt det nødvendige sertifikatet for å lage kvalifisert elektronisk segl. Dette gjøres på egen kontor-PC. Sertifikatet kan også benyttes til en rekke tjenester, som elektronisk signering av avtaler og andre dokumenter, forklarer Hansen. 

Les mer om kvalifisert elektronisk segl og QSCD